Working-Papers

Working-Papers

Working Paper

Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych OTC przez centralnego kontrahenta

Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych OTC przez centralnego kontrahenta

Ireneusz Dawid Książek