Kontakt

Kontakt

Kontakt

Instytut Allerhanda

www.allerhand.pl
instytut@allerhand.pl

NIP: 6762429176
KRS: 0000364125
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

Rachunek bankowy: (BGŻ BNP Paribas S.A.)

85 1600 1462 1874 8554 3000 0001