Kontakt

Kontakt

Kontakt

Instytut Allerhanda

ul. J. Dekerta 18
30-703 Kraków
Poland

www.allerhand.pl
instytut@allerhand.pl
tel: +48 603766295; +48 694242589

Fundacja Instytut Allerhanda
KRS: 0000364125
Wydział XI Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego Sądu Rejonowego dla Krakowa-Śródmieścia w Krakowie

NIP: 6762429176

Rachunek bankowy: (BGŻ BNP Paribas S.A.):
85 1600 1462 1874 8554 3000 0001