Working-Papers

Working-Papers

Working Paper

Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych OTC przez centralnego kontrahenta

Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych OTC przez centralnego kontrahenta

Ireneusz Dawid Książek

Pozycja niezależnych członków rady nadzorczej w otoczeniu prawnym polskich spółek publicznych

Pozycja niezależnych członków rady nadzorczej w otoczeniu prawnym polskich spółek publicznych

Romuald Rzeszutko