Trybunał Konstytucyjny

 

 KALENDARIUM WYDARZEŃ DOTYCZĄCYCH TRYBUNAŁU

 

  • 19 maja 2016 roku

W ramach tegorocznego Święta Prawników, organizowanego już po raz trzynasty przez Ars Legis - Stowarzyszenie im. św. Ivo Helory - Patrona Prawników, odbędzie się seminarium naukowe pt. "JAKI TRYBUNAŁ?". Moderatorem seminarium będzie Prezes Instytutu Allerhanda, dr Arkadiusz Radwan, jednym z dyskutantów będzie natomiast dr Jacek Sokołowski, współpracownik naukowy Instytutu. Pozostałymi dyskutantami będą prof. Andrzej Dziadzio z Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz prof. Mirosław Granat, sędzia TK w stanie spoczynku.

Seminarium będzie okazją do wymiany poglądów na temat funkcji, jaką pełni w państwie sąd konstytucyjny. Oprócz tego, panel ma również stanowić przestrzeń refleksji, w której wypracowane może być rozwiązanie trwającego obecnie w Polsce kryzysu.

Początek o godz. 17:00 w Auli Jagiellońskiej Collegium Maius, przy ul. Jagiellońskiej 5.

Instytut patronuje wydarzeniu.

Przypominamy, że Stowarzyszenie Ars Legis było jednym z sygnatariuszy memoriału "10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego": http://www.allerhand.pl/images/IA-10tez.pdf

 

  • 23 marca 2016 roku

Konflikt wokół TK dotarł do punktu, w którym wydaje się, że jakiekolwiek rozwiązanie istniejącej sytuacji jest niemożliwe. Odmowa publikacji orzeczenia stwierdzającego nieważność „ustawy naprawczej” stawia rząd i PiS na drodze bez odwrotu, co jednocześnie usztywnia stanowisko opozycji. Wyjście jednak istnieje i być może mogłoby zostać zaakceptowane przez graczy politycznych, gdyby zdawali sobie z niego sprawę.

Na portalu Jagielloński24.pl przedstawiano propozycję formuły kompromisowej autorstwa dr. Arkadiusza Radwana i dr. Jacka Sokołowskiego.

http://jagiellonski24.pl/2016/03/23/kompromis-jest-mozliwy/

 

  • 3 marca 2016 roku

Spotkanie z prezydentem Andrzejem Dudą dotyczące treści dokumentu programowego pt. „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego”. 

W spotkaniu uczestniczyli przedstawiciele 16 fundacji oraz organizacji pozarządowych, którzy przyłączyli się do apelu. 

Prezydent RP podkreślił, iż jest otwarty na dialog i konstruktywne propozycje w sprawie reformy sądownictwa konstytucyjnego.

Relacja z wydarzenia

 

  • 9 lutego 2016 roku

Reprezentanci Sejmu i Senatu Rzeczpospolitej Polskiej VIII kadencji zostali poinformowani o „10 tezach o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego” 

 

  • 6 lutego 2016

O apelu Instytutu Allerhanda oraz licznych organizacji pozarządowych w sprawie przezwyciężenia kryzysu konstytucyjnego pisze "Dziennik Polski". 

http://www.dziennikpolski24.pl/artykul/9370105,think-tanki-apeluja-do-politykow,id,t.html

"Medium Publiczne" publikuje komunikat prasowy dotyczący wspólnego wystąpienia think tanków i organizacji pozarządowych w sprawie zażegnania kryzysu konstytucyjnego, związanego ze sporem o Trybunał Konstytucyjny.

http://mediumpubliczne.pl/2016/02/10-tez-o-naturze-konfliktu-potrzebie-kompromisu-i-kierunku-reformy-trybunalu-konstytucyjnego/

 

  • 5 lutego 2016 roku 

"Rzeczpospolita" publikuje artykuł na temat dokumentu programowego pt. „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego” przygotowanego przez dr Arkadiusza Radwana, Prezesa Instytutu Allerhanda i dr Jacka Sokołowskiego, Kierownika Centrum Badań Ilościowych nad Polityką Uniwersytetu Jagiellońskiego.

http://www.rp.pl/Sedziowie-i-sady/302059959-Think-tanki-jak-zreformowac-Trybunal-Konstytucyjny.html

O inicjatywie dotyczącej zażegnania sporu o Trybunał konstytucyjny informuje portal lex.pl. 

http://www.lex.pl/czytaj/-/artykul/think-tanki-modyfikacja-roli-tk-sposobem-na-konflikt

Mida- Magazyn dla prawników publikuje komunikat prasowy dotyczący wspólnego wystąpienia think tanków i organizacji pozarządowych w sprawie zażegnania kryzysu konstytucyjnego związanego ze sporem o Trybunał Konstytucyjny. 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=1003217516426785&id=111474055601140 

 

  • 4 lutego 2016 roku

Instytut Allerhanda publikuje komunikat prasowy dotyczący wspólnego wystąpienia think tanków i organizacji pozarządowych w sprawie zażegnania kryzysu konstytucyjnego związanego ze sporem o Trybunał Konstytucyjny oraz „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego”. 

Wśród sygnatariuszy znaleźli się:

1. Instytut Allerhanda 

2. Sieć Obywatelska Watchdog Polska 

3. Fundacja ePaństwo

4. Fundacja Stańczyka

5. Klub Jagielloński

6. Forum Obywatelskiego Rozwoju 

7. Fundacja Frank Bold 

8. Ars Legis – Stowarzyszenie im. Św. Ivo Helory – Patrona Prawników 

9. Polskie Towarzystwo Prawa Antydyskryminacyjnego 

10. Stradomskie Centrum Dialogu

11. Fundacja Dziennikarska „Medium Publiczne” 

12. Młodzi Reformują Polskę

13. Fundacja Trans-fuzja 

14. Fundacja „Przysiółek” 

15. Stowarzyszenie „Zmieniamy Koszalin” 

16. Fundacja Akademia Zdrowego Życia

http://ow.ly/XW0oA 

Sieć Obywatelska WatchDog Polska przyłącza się do apelu o rozpoczęcie publicznej debaty. Katarzyna Batko-Tołuć, V-ce Prezes Stowarzyszenia WatchDog Polska komentuje potrzebę rozpoczęcia publicznej debaty.

„(…) Obok działań międzynarodowych, które mają pomóc Polsce być w zgodzie z demokratycznym standardem państwa prawa, widzimy konieczność rozmowy. Instytut Allerhanda przygotował próbę kompromisu – 10 tez. Nie ze wszystkimi z nich się zgadzamy, jednak uważamy je jedynie za punkt wyjścia do dyskusji, przekonywania się i nabierania zaufania. Dlatego przyłączyliśmy się do apelu o rozpoczęcie publicznej debaty.”

https://siecobywatelska.pl/czy-mozliwa-jest-rozmowa-o-trybunale-konstytucyjnym/

Forum Obywatelskiego Rozwoju, jako jeden z sygnatariuszy "10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego" publikuje apel oraz wypowiada się o potrzebie rozwiązania sporu toczącego się wokół Trybunału Konstytucyjnego. 

„(…) Takie uporządkowanie sytuacji prawnej ułatwiłoby merytoryczną dyskusję na temat przyszłości Trybunału Konstytucyjnego m.in. zwiększenia czynnika eksperckiego w wyborze sędziów TK, większego konsensusu politycznego przy wyborze sędziów czy zwiększenia prawa TK do ochrony praw i wolności jednostki. FOR, podobnie jak pozostali sygnatariusze apelu, chciałby otwarcia, „okienka dialogu” i rozmowy opartej o argumenty(…)”.

http://www.for.org.pl/pl/a/3781,organizacje-pozarzadowye-w-sprawie-zazegnania-kryzysu-konstytucyjnego-zwiazanego-ze-sporem-o-TK

 

Przemysław Żak z Fundacji Stańczyka wypowiedział się o idei niesionej przez "10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformy Trybunału Konstytucyjnego". 

"10 tez i ich poparcie przez grupę organizacji identyfikowalnych z różnymi światopoglądami ich działaczy to wyraz szczerości intencji, wykraczającej daleko poza prosty interes dowodzenia gdzie leży racja. Racja leży w uświadomieniu sobie, że to jest nasz wspólny >>bigos<< i jeśli nie zaczniemy się traktować uczciwie i rzetelnie, to będziemy tylko gonić >>króliczka<<. To zaproszenie, prośba, apel - zacznijmy rozmawiać o naszym czerwonym suknie, zamiast w emocjach kultywować tradycję szarpania na oślep w swoją stronę." 

www.facebook.com/fundacjastanczyka

Klub Jagielloński, jeden z sygnatariuszy 10 tez komentuje akcje. 

„Od początku sporu wokół Trybunału Konstytucyjnego konsekwentnie mówimy, że wnioskiem z tej sytuacji musi być pogłębiona refleksja nad rolą sądu konstytucyjnego i zmiana sposobu wyłaniania sędziów. Dlatego w gronie kilkunastu organizacji działających w różnych obszarach i często wyznających zupełnie rożne wartości podpisaliśmy „10 tez o naturze konfliktu, potrzebie kompromisu i kierunku reformyTrybunału Konstytucyjnego”. Apelujemy w nim do uczestników sporu o otwarcie „okienka dialogu”, które pozwoli wspólne pracą nad reformą Trybunału(…)”.

 http://www.allerhand.pl/images/IA-10tez.pdf

Przejrzysty Kraków informuje o oficjalnym komunikacie prasowym Instytutu Allerhanda.  

„10 tez i ich poparcie przez grupę organizacji identyfikowalnych z różnymi światopoglądami ich działaczy to wyraz szczerości intencji, wykraczającej daleko poza prosty interes dowodzenia gdzie leży racja. Racja leży w uświadomieniu sobie, że to jest nasz wspólny >>bigos<< i jeśli nie zaczniemy się traktować uczciwie i rzetelnie, to będziemy tylko gonić >>króliczka<<. To zaproszenie, prośba, apel - zacznijmy rozmawiać o naszym czerwonym suknie, zamiast w emocjach kultywować tradycję szarpania na oślep w swoją stronę." Przemysław Żak, Szef Programu Prawnego Fundacji Stańczyka

Instytut Allerhanda zainicjował apel 16 organizacji ws. konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego.(…)” 

https://www.facebook.com/PrzejrzystyKrakow/

Testy dla palestry udostępniają informację o 10 tezach: 

„Kryzys konstytucyjny paraliżuje funkcjonowanie instytucji i delegitymizuje państwo w oczach obywateli. Podważa także wiarygodność państwa na arenie międzynarodowej...”

https://www.facebook.com/testydlapalestry/ 

 

  • 15 stycznia 2016 roku

Dr Arkadiusz Radwan publikuje opracowanie dotyczącą narastającego konfliktu wokół Trybunału Konstytucyjnego oraz kryzysu konstytucyjnego pt. "Chess-boxing around the rule of law – Polish constitutionalism at trial" 

www.allerhand.pl/images/WP-13_2016-Arkadiusz-Radwan.pdf

 

  • 30 grudnia 2015

Dr Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda na łamach „Rzeczpospolitej” prezentuje tekst publicystyczny dotyczący kryzysu konstytucyjnego w Polsce pt. „Kościele, proszę, nie milcz”

www.rp.pl/Publicystyka/312309838-Kosciele-prosze-nie-milcz.html#ap-1

Informal Company Law Expert Group (ICLEG)

Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem Informal Company Law Expert Group (ICLEG) od maja 2017 roku. ICLEG stanowi ciało doradcze Komisji Europejskiej, powołane przez Komisję na trzyletnią kadencję. Wśród 14 członków grupy jest po dwóch przedstawicieli Niemiec, Wielkiej Brytanii i Holandii oraz po jednym przedstawicielu Austrii, Danii, Francji, Hiszpanii, Irlandii, Litwy, Polski i Włoch (kompletna lista dostępna tutaj). ICLEG doradza Komisji Europejskiej w dziedzinie prawa spółek i pracuje nad nowymi inicjatywami legislacyjnymi w tym obszarze, w szczególności w odniesieniu do fuzji i podziałów transgranicznych, prawa koncernowego (grup spółek), digitalizacji w prawie spółek, transgranicznej mobilności (fuzje, podziały, reinkorporacje transgraniczne) i transparentności.

Wyniki prac Grupy:

Center for European Company Law (CECL)

Od 2014 r. Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem Rady Doradczej (Advisory Board) Center for European Company Law  (CECL) z siedzibą w Lejdzie. CECL prowadzi działalność publikacyjną, konferencyjną, dydaktyczną i badawczą. Jako międzynarodowa sieć współpracy zrzesza instytucje partnerskie: Uniwersytety w Lejdzie, Utrechcie, Maastricht, Uppsali, Rzymie (LUISS) oraz Instytut Allerhanda.

Grupa ds. dyrektywy SUP

W roku 2013 odbywały się prace nad projektem dyrektywy o europejskiej spółce jednoosobowej – Societas Unius Personae (SUP). Międzynarodowa grupa ekspercka powstała ad hoc na bazie dawnej tzw. Grupy Refleksji (Reflection Group), poszerzona została o prof. Petera Hommelhoffa oraz Prezesa Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusza Radwana. Owocem prac tego zespołu był pierwszy projekt Dyrektywy SUP, wraz z projektem wzorcowej umowy spółki. Oba dokumenty zostały przedłożone Komisji Europejskiej dn. 22 lipca 2013 r.

Wyniki prac Grupy:

Zespoły ekspertów doradzające Parlamentowi Europejskiemu (JURI)

W latach 2010-2014 Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan był szefem grupy ekspertów zrzeszonych w ramach konsorcjum ośrodków naukowych i firm doradczych (Centrum C-Law.org, Instytut Państwa i Prawa Czeskiej Akademii Nauk, Wydział Prawa Uniwersytetu w Klużu, Kancelaria KKG) wybranych przez Parlament Europejski do pełnienia funkcji doradczej w zakresie prawa spółek i corporate governance (kontrakt ramowy IP/C/JURI/FWC/2009-064/LOT2). Zadaniem konsorcjum było doradztwo ad hoc na rzecz Parlamentu Europejskiego (Komitet Prawny PE – JURI).

Od 2016 r. Prezes IA jest członkiem anglojęzycznego zespołu (kontrakt ramowy IP/C/JURI/FWC/2015-002), utworzonego pod przewodnictwem kancelarii prawnej Tark Grunte Sutkiene.

European Forum on Securities Regulation

Prezes Instytutu Allerhanda dr hab. Arkadiusz Radwan jest uczestnikiem European Forum on Securities Regulation – wspólnego przedsięwzięcia naukowego trzech ośrodków: London School of Economics, Bucerius Law School i Wirtschaftsuniversität Wien.

Legal Scholar Network przy ECGI

W latach 2006-2007 dr hab.Arkadiusz Radwan był członkiem tzw. Legal Scholar Network – grupy eksperckiej afiliowanej przy European Corporate Governance Institute (ECGI), powołanej ad hoc do pracy nad zleconym przez Komisję Europejską studium pt. Proportionality between capital and control in listed companies, realizowanym przez konsorcjum składające się z ECGI, ISS oraz Shearman&Sterling.

Wyniki prac Zespołu:

Projekt naukowy Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART)

Od 2015 r. Przes IA dr hab. Arkadiusz Radwan jest członkiem międzynarodowego zespołu badawczego kierowanego przez prof. Beate Sjåfjell (Uniwersytet w Oslo), realizującego projekt Sustainable Market Actors for Responsible Trade (SMART). Projekt jest finansowany przez grant Komisji Europejskiej przyznany w ramach programu Horyzont 2020.

Projekt Study on minority shareholders protection

Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan jako krajowy ekspert prawny uczestniczył w projekcie poświęconym badaniu ochrony wspólników mniejszościowych (Study on minority shareholders protection), realizowanym dla Komisji Europejskiej (umowa nr JUST/2016/MARK/PR/CIVI/0036). Celem projektu była pogłębiona analiza i ocena występujących w krajach członkowskich UE ram prawnych ochrony wspólników mniejszościowych oraz przedstawienie wyników badań w formie studium przedłożonego Komisji Europejskiej. Studium na dostarczać wkład merytoryczny do prac Komisji obejmujących monitorowanie tendencji rozwojowych w zakresie ładu korporacyjnego w UE. Liderem projektu był TGS Baltic.

Projekt badawczy Cross-border corporate mobility in the EU

W maju 2017 r. Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan został powołany do rady doradczej międzynarodowego projektu badawczego pt. Cross-border Corporate Mobility in the EU.

Celem projektu jest pozyskiwanie danych empirycznych i monitoring transgranicznych transferów siedziby, transgranicznych fuzji i transgranicznych podziałów (z udziałem) spółek państw członkowskich UE na obszarze całej Unii, w okresie 2017-2020. Projekt jest finansowany przez European Trade Union Institute. Projekt jest zarządzany i realizowany z Maastricht (Uniwersytet w Maastricht).

AARHUS Centre for Small and Medium-sized enterprises

Prezes IA dr hab. Arkadiusz Radwan współpracuje - jako zagraniczny współpracownik – z Centre for Small and Medium-Sized Enterprises na uniwersytecie w Aarhus (kierownik centrum: Prof. Mette Neville). Centrum zajmuje się prowadzeniem badań nad optymalnymi warunkami do wzrostu dla małych i średnich przedsiębiorstw.

Międzynarodowy projekt poświęcony europeizacji ukraińskiego prawa spółek: Assessment of aproximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices

W 2014 r. dr hab. Arkadiusz Radwan był przewodniczącym zespołu, który na zlecenie Delegacji Unii Europejskiej na Ukrainie (Delegation of the European Union to Ukraine) przygotował obszerny raport – studium zawierające ewaluację i rekomendacje reform ukraińskiej legislacji w dziedzinie prawa spółek, rachunkowości i audytu w związku z podpisaniem przez Ukrainę umowy stowarzyszeniowej z UE. Studium zostało przygotowane na podstawie kontraktu Nr 2013/328606/2 (w ramach linii budżetowej EuropeAid/129783/C/SER/Multi).

Wyniki projektu: