Sekcja Prawa Upadłościowego

Potrzeba powołania grupy eksperckiej działającej w sposób stały nad poprawą prawa upadłościowego i naprawczego stanowiła jeden z wielokrotnie powtarzanych postulatów Pierwszej Konferencji naukowej z cyklu Allerhand Insolvency Roundtable pt. "Ekonomia i prawo upadłości przedsiębiorstw - pozycja Polski względem międzynarodowych standardów". Odebrane od przedstawicieli wielu środowisk deklaracje zaowocowały powołaniem w dniu 10 maja 2010 roku Sekcji Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda (SPU IA).

W skład SPU IA wchodzą przedstawiciele wszelkich środowisk prawniczych zaangażowanych w postępowanie upadłościowe i naprawcze oraz teoretycy prawa i ekonomii, tak by owoce pracy sekcji oddawały możliwie pełne i interdyscyplinarne ujęcie praktyki i nauki.

Cele SPU IA wpisują się w misję realizowaną przez Instytut Allerhanda. Tak w szczególności działalność SPU IA obejmuje prowadzenie badań w sferze szeroko rozumianego prawa upadłościowego i naprawczego, działalność dydaktyczną i konferencyjna, opiniodawczą, legislacyjną oraz współpracuje naukowo z innymi jednostkami.

Wewnętrzną strukturę SPU IA tworzą eksperci zawodowo zajmujący się określonymi obszarami tematycznymi z rozległej płaszczyzny prawa upadłościowego i naprawczego. W ten sposób, zależności od potrzeb, powoływane są zespoły, które opracowują konkretne projekty. Zasadniczo współpraca w ramach SPU IA budowana jest w oparciu o networking (w tym tematyczne forum internetowe) jej członków oraz cykliczne organizowane zebrania Sekcji. Instytut zapewnia możliwość pracy naukowej w swojej siedzibie, gdzie do dyspozycji członków pozostają szerokie zasoby biblioteczne.

Przewodniczący SPU IA: SSR Janusz Płoch

Wiceprzewodniczący SPU IA: sędzia Zbigniew Miczek oraz mec. Paweł Kuglarz

Sekretarze SPU IA: Maciej Geromin, mec. Alicja Sobota, mec. Bartosz Groele

Prezydium SPU IA: prof. Dariusz Wędzki, dr Marek Porzycki, sędzia Tadeusz Czarnota, mec. Karol Tatara, dr Kinga Bauer

Przyłącz się do SPU IA – oferty obejmujące cv i list przewodni uprzejmie prosimy przesyłać na adres Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.

REGULAMIN SPU IA