Wydarzenia, seminaria, warsztaty, wykłady

 

Konferencja "Implementacja Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka. Szanse, Wyzwania i Krajowy Plan Wdrażania Wytycznych"

25.01.2013 r. odbyła się w Ministerstwie Gospodarki konferencja poświęcona wyzwaniom związanym z przestrzeganiem praw człowieka, w tym praw pracowników, w kontekście biznesu w Polsce oraz wdrażaniu Wytycznych ONZ dot. Biznesu i Praw Człowieka.  Konferencja została zorganizowana przez Program Prawa Człowieka i Biznes, Instytutu Allerhanda w partnerstwie z Friedrich-Ebert-Stiftung pod honorowym patronatem Ministerstwa Gospodarki, Sejmu RP, Rzecznika Praw Obywatelskich, UNDP/Global Compact Network Polska oraz Ambasady Norweskiej .

Konferencję otworzyli: p. dr Arkadiusz Radwan (Prezes Instytutu Allerhanda), p. Jerzy Majchrzak (Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu w Ministerstwie Gospodarki)  oraz p. Andrzej Grzyb (Poseł do Parlamentu Europejskiego i autor opinii Komisji PE ds. Spraw Zagranicznych nt. społecznej odpowiedzialności przedsiębiorstw).

Wśród prelegentów konferencji znaleźli się wybitni eksperci m.in. p. dr Michael K. Addo (członek Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka), p. Richard Howitt (Poseł-Sprawozdawca Parlamentu Europejskiego ds. CSR), p. Sue Bird (koordynująca politykę Dyrekcji ds. Zatrudnienia i Komisji Europejskiej w zakresie CSR), p. Are-Jostein Norheim (Ambasador Norwegii ds. CSR), p. Carl C. Hasselbalch (Starszy Doradca MSZ Duńskiego ds. CSR i wspierania firm w prowadzeniu zgodnej z prawami człowieka działalności gospodarczej poza granicami kraju), Iain Stewart (FCO UK), p. Claire Methven O’Brien (z Duńskiego Instytutu Praw Człowieka), p. Margaret Wachenfeld (z Instytutu ds. Praw Człowieka i Biznesu odpowiedzialnego za opracowanie na zlecenie Komisji Europejskiej wytycznych sektorowych dla 3 sektorów gospodarki europejskiej), p. Filip Gregor (Environmental Law Service) oraz p. Kamil Wyszkowski (Dyrektor Biura UNDP w Polsce, Koordynator Global Compact Network Polska).
Stronę polską wśród panelistów reprezentowali przedstawiciele polskiej administracji, tj. p. Agnieszka Karpińska (Ministerstwo Spraw Zagranicznych) i p. Marzena Kruk (Ministerstwo Sprawiedliwości), a także przedstawiciele polskiego biznesu i wiodących kancelarii prawniczych (p. Agata Stafiej-Bartosik (PwC) p. mec. Sylwester Pieckowski (Chadbourne & Parke LLP),  p. Katarzyna Nowak (Orbis SA) i p. Barbara Głowala (Skanska)) oraz związków zawodowych (p. Joanna Szymonek, NSZZ „Solidarność”) i środowisk pozarządowych (p. Beata Faracik, Instytut Allerhanda).

Podczas Konferencji nie poprzestano na omówieniu Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, lecz wskazano jakie działania są obecnie podejmowane na forum ONZ i Unii Europejskiej w celu zapewnienia ich wdrożenia, m.in. wspomniano o wytycznych sektorowych, a także o planowanym ustawodawstwie unijnym w zakresie raportowania danych poza-finansowych. Przedstawiono także szereg rozwiązań dotyczących wdrażania Wytycznych ONZ stosowanych z powodzeniem w innych krajach oraz dobre praktyki stosowane przez biznes, które powinny stać się inspiracją dla wszystkich, bez których udziału wdrożenie Wytycznych ONZ w Polsce nie będzie możliwe, a więc: administracji publicznej, biznesu, organizacji pozarządowych, związków zawodowych i  konsumentów. Omówiono również wyniki prac badawczych i najnowszych analiz naukowych. Nawiązując do niskiej świadomości społeczeństwa w zakresie praw człowieka w biznesie i Wytycznych ONZ nie tylko w Polsce, ale i całej Europie Środkowo-Wschodnie, prelegenci, w tym p. dr Michael K. Addo, podkreślili konieczność podejmowania dalszych działań popularyzatorskich i zasadność tego typu spotkań i wydarzeń jak konferencja zorganizowana przez Instytut Allerhanda. Wskazano także na potrzebę większego udziału przedstawicieli Polski w dorocznym Forum ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka w Genewie.

W czasie Konferencji, która zapoczątkowała głęboką merytoryczną dyskusję nt. Wytycznych ONZ i ich wdrożenia w Polsce, oraz  szerzej - roli biznesu w społeczeństwie, zaprezentowano także częściowe tłumaczenie Wytycznych ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka, opracowane z inicjatywy Insytutu Allerhanda i NSZZ „Solidarność”.

Konferencję poprzedził szereg spotkań organizowanych przez Instytut Allerhanda we współpracy z Fundacją Helsińską, Forum Odpowiedzialnego Biznesu oraz NSZZ „Solidarność” (informacja o spotkaniu jest dostępna tutaj).  Spotkania dr. M. K. Addo z różnymi grupami interesariuszy były okazją do pogłębionej dyskusji nad największymi wyzwaniami dla realizacji praw człowieka w kontekście biznesu w Polsce. Zorganizowane zostało także seminarium akademickie z udziałem p. dr. Addo oraz kameralna kolacja z udziałem zaproszonych gości.

Sponsorem konferencji były: firma PwC, kancelaria Chadbourne & Parke, agencja Atepe i Orbis SA. Patronat medialny nad konferencją objął magazyn Brief  oraz portale odpowiedzialnybiznes.pl , greenbiznes.pl , praca.pl oraz CSRinfo.org.

RADIO PR24

Wywiad z Dr. M.K.Addo (członkiem Grupy Roboczej ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka oraz towarzyszącą mu Beatą Faracik (szefem Programu Prawa Człowieka i Biznes w Instytucie Allerhanda) nt. obowiązujących standardów, roli Grupy Roboczej, największych wyzwań w zakresie zapewnienia przestrzegania praw człowieka przez firmy, który był transmitowany na żywo w dniu 24.01.2013.

Wywiad z p. Beatą Faracik (szefową Programu Prawa Człowieka i Biznes w Instytucie Allerhanda) nt. przestrzegania praw człowieka w kontekście biznesu, który był transmitowany na żywo w dniu 17.01.2013.


Bardziej szczegółowe informacje o konferencji znajdują się na stronach:
Prawa Człowieka i Biznes
Facebook

Linki bezpośrednie:
•    Program konferencji (wersja polska) (wersja angielska)
•    Prezentacje i wystąpienia prelegentów
•    Raport z seminarium
•    Video
•    Galeria zdjęć

KONTAKT:
Beata Faracik, Program Prawa Człowieka i Biznes, Instytut Allerhanda  ( Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. )

 

From Armed Privates to Private Armies. Regulating Private Military and Security Companies'

W dniu 31 października 2012 r. odbyło się seminarium pt. 'From Armed Privates to Private Armies. Regulating Private Military and Security Companies', zorganizowane przez Instytut Allerhanda we współpracy z Ambasadą Szwajcarii oraz Central and Eastern Europe Initiative for International Criminal Law and Human Rights.

 

Warsztaty ‘Human Rights and Business. Oil and Gas context’

W dniu 18 października 2012 r., dzięki współpracy Instytutu Allerhanda oraz firmy prawnej ‘Noerr’ w ramach Allerhand – Noerr  ‘Mining, Oil and Gas Law Workshop’ odbyły się kilkugodzinne warsztaty dla studentów prawa i młodych prawników poświęcone problematyce praw człowieka w kontekście sektora wydobywczego.

Zainteresowanym tematem polecamy następującą wypowiedź byłego Specjalnego Przedstawiciela Sekretarza Generalnego ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka:  Why HR are responsibility of Business?