Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam RedzikOdszedł Profesor Grzegorz Domański

18 lutego 2017

Z głębokim żalem przyjęliśmy wiadomość o śmierci Profesora Grzegorza Domańskiego, jednego z Fundatorów oraz Członka Rady Głównej Instytutu Allerhanda

Profesora wspomina Arkadiusz Radwan:

Z głębokim żalem żegnamy Profesora Grzegorza Domańskiego.

Odszedł Profesor Grzegorz Domański – szeroko znany jako jeden z pionierów profesjonalnego doradztwa prawnego w Polsce, współtwórca architektury prawnej polskiego rynku kapitałowego i transformacji własnościowej polskiej gospodarki, krzewiciel dobrych praktyk i ładu korporacyjnego.

Człowiek bez wątpienia wybitny. 

 

Ci, którzy mieli zaszczyt znać go osobiście, zapamiętają jego życzliwość, skromność i otwartość – prawdziwe miary charakteru. Warszawski inteligent i erudyta, którego wiedza i życiorys mogłyby wielu onieśmielać, był w bezpośrednim kontakcie bardzo przyjacielski, ufny, empatyczny, uskrzydlający, pozwalający tym, z którymi się stykał, stawać się lepszymi prawnikami i lepszymi ludźmi. 

Profesor Domański był jednym z pierwszych powierników idei, która krótko potem przybrała postać Instytutu Allerhanda. Podczas jednej z naszych rozmów Profesor Domański wspominał okres, kiedy pisał swoją książkę habilitacyjną w zachodnich bibliotekach. Snuliśmy wtedy wizje czasów, w których do Polski – do Instytutu, będą przyjeżdżać młodzi naukowcy ze wschodu, głównie z Ukrainy, aby tam pracować i pisać swoje książki. Profesor Domański dobrze rozumiał potrzebę istnienia takiego ośrodka. Dał temu wyraz przez życzliwość i wsparcie – jako jeden z Fundatorów i Członek Rady Głównej Instytutu Allerhanda. 

Cześć jego pamięci!