Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Stworzenie pozauniwersyteckiego instytutu badawczego może znakomicie połączyć środowisko naukowe zajmujące się prawem handlowym i aktywnych naukowo przedstawicieli praktyki prawniczej (...). Imię Profesora Maurycego Allerhanda (...) łączy tradycje polskiego prawa handlowego z jego obecnością w zmieniających się formach prawnych działalności gospodarczej na forum europejskim i światowym."

prof. Wojciech KatnerAmbasada RP w Waszyngtonie objęła patronatem projekt PAMI - INNOWACJA PLUS

12 stycznia 2017

Z wielką radością informujemy, że projekt pt. „Polsko-amerykański most innowacji”, realizowany przez Instytut Allerhanda, został objęty patronatem Ambasady Rzeczypospolitej Polskiej w Waszyngtonie.

 

Głównym celem projektu jest promocja 30 innowacyjnych firm z Województwa Małopolskiego na terenie USA. Cieszymy się, że podejmowane przez nas działania, w ramach tego ważnego dla Województwa przedsięwzięcia,  zyskały tak prestiżowe wsparcie.

W ramach współpracy pomiędzy Ambasadą a Instytutem Allerhanda przewidziano wymianę informacji na temat inicjatyw podejmowanych w ramach projektu na terenie Stanów Zjednoczonych, wizyty robocze pomiędzy przedstawicielami obu organizacji oraz wspólną identyfikację firm oraz izb handlowych z USA, które byłyby zainteresowane współpracą biznesową z małopolskimi MŚP.

Informujemy, że od początku roku funkcjonuje już strona projektu www.innowacjaplus.com.pl, na której zainteresowani przedsiębiorcy mogą uzyskać więcej szczegółowych informacji na temat projektu oraz uzupełnić formularz rejestracyjny.

Zapraszamy do współpracy!