Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Chciałbym, aby zgodnie z tradycją wielokulturowego środowiska akademickiego, jakie reprezentował Profesor Maurycy Allerhand, działalność instytutu Jego imienia sprzyjała otwieraniu się polskiej nauki prawa na współpracę z ośrodkami myśli prawniczej w krajach leżących dziś za wschodnią granicą Unii Europejskiej."

prof. Grzegorz DomańskiWspółpraca strategiczna Wydawnictwa C.H.Beck i Instytutu Allerhanda

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Allerhanda oraz Wydawnictwo C.H.Beck nawiązały współpracę strategiczną, opierającą się na wzajemnym wsparciu przy wszelkich działaniach dotyczących konferencji, szkoleń i innych wydarzeń naukowych. Ponadto, nakładem Wydawnictwa zostaną wydane publikacje powiązane z problematyką Kongresów organizowanych przez Instytut. W ramach współpracy Wydawnictwo udostępniło również Instytutowi możliwość korzystania z bogatej bazy wiedzy prawniczej zawartej w systemie informacji prawnej Legalis.

 

C.H.Beck jest jednym z najstarszych i największych wydawnictw niemieckich - założonym w 1763 roku w Monachium przez Carla Gottloba Becka. W Polsce istnieje od 1993 roku, wydając fachowe publikacje z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literatury obcojęzycznej. Obszary zainteresowania Wydawnictwa pokrywają się z doświadczeniem i wiedzą ekspercką Instytutu. Tym bardziej cieszymy się, że podjęta współpraca umacnia instytutowe motto „where law meets economics”.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach będziemy podawać na stronach www.allerhand.pl oraz www.beck.pl