Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam RedzikWspółpraca strategiczna Wydawnictwa C.H.Beck i Instytutu Allerhanda

Z przyjemnością informujemy, że Instytut Allerhanda oraz Wydawnictwo C.H.Beck nawiązały współpracę strategiczną, opierającą się na wzajemnym wsparciu przy wszelkich działaniach dotyczących konferencji, szkoleń i innych wydarzeń naukowych. Ponadto, nakładem Wydawnictwa zostaną wydane publikacje powiązane z problematyką Kongresów organizowanych przez Instytut. W ramach współpracy Wydawnictwo udostępniło również Instytutowi możliwość korzystania z bogatej bazy wiedzy prawniczej zawartej w systemie informacji prawnej Legalis.

 

C.H.Beck jest jednym z najstarszych i największych wydawnictw niemieckich - założonym w 1763 roku w Monachium przez Carla Gottloba Becka. W Polsce istnieje od 1993 roku, wydając fachowe publikacje z zakresu prawa, podatków, ekonomii oraz literatury obcojęzycznej. Obszary zainteresowania Wydawnictwa pokrywają się z doświadczeniem i wiedzą ekspercką Instytutu. Tym bardziej cieszymy się, że podjęta współpraca umacnia instytutowe motto „where law meets economics”.

Informacje o wspólnych przedsięwzięciach będziemy podawać na stronach www.allerhand.pl oraz www.beck.pl