Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Instytut Allerhanda, opatrzony nazwiskiem znakomitego, przedwojennego adwokata i naukowca, dzięki skupieniu w nim przedstawicieli zarówno teorii jak i praktyki prawa, ma szansę stania się niezależnym centrum opiniodawczym - niezwykle istotnym w procesie europeizacji polskiego prawa oraz rozszerzania metod i form działania na wspólnym, europejskim rynku".

adw. Joanna Agacka - Indecka, Prezes NRAProf. Aleksander Skotnicki uhonorowany za wybitne osiągnięcia w rozwoju dialogu polsko - żydowskiego

Z przyjemnością informujemy, że wśród grona laureatów tegorocznych Nagród Miasta Krakowa, które zostały wręczone w piątek 25 listopada podczas uroczystej gali w sali Obrad Rady Miasta Krakowa, znalazł się Prof. ALEKSANDER SKOTNICKI uhonorowany za WYBITNE OSIĄGNIĘCIA W ROZWOJU DIALOGU POLSKO-ŻYDOWSKIEGO.

Nagroda Miasta Krakowa to wyróżnienie elitarne, przyznawane od roku 1933 najznakomitszym obywatelom tego miasta w uznaniu ich wybitnych osiągnięć i dokonań.

Prof. ALEKSANDER SKOTNICKI jest światowej sławy lekarzem i uczonym, hematologiem, transplantologiem, specjalistą chorób wewnętrznych II st., profesorem zwyczajnym Uniwersytetu Jagiellońskiego, kierownikiem Katedry Hematologii Collegium Medicum UJ, ordynatorem Kliniki Hematologii Szpitala Uniwersyteckiego w Krakowie, członkiem honorowym Polskiego Towarzystwa Hematologów i Transfuzjologów oraz autorem 285 publikacji naukowych, w tym 174 po uzyskaniu stopnia profesora nadzwyczajnego. Równolegle z prowadzeniem Kliniki i Katedry Hematologii, Profesor Skotnicki prowadzi badania i realizuje wymianę kulturową pomiędzy narodem polskim i żydowskim. Urządza wystawy, publikuje książki i genealogie przedwojennych mieszkańców Krakowa żydowskiego pochodzenia. Jest autorem licznych wydawnictw przedstawiających genealogię oraz losy przedwojenne, okupacyjne i powojenne żydowskich rodzin krakowskich.

Jest także autorem obszernej monografii opisującej społeczność żydowską w Polsce oraz różne oblicza krakowskich Żydów pt. „Społeczność żydowska w Polsce. Zwyczaje i udział w walce o niepodległość”. Równolegle z licznymi wystawami poświęconymi Oscarowi Schindlerowi i jego roli w uratowaniu przeszło 1000 mieszkańców Krakowa pochodzenia żydowskiego, wydał monografie dotyczące tego tematu, m.in. „Oskar Schindler w oczach uratowanych przez siebie Żydów”. Profesor Skotnicki jest współorganizatorem spotkań kulturalnych w synagodze Wysokiej w Krakowie oraz galerii Stradomskiego Centrum Dialogu, poświęconych wybitnym postaciom i ich działalności na rzecz porozumienia polsko-żydowsko-niemieckiego, z udziałem konsulów generalnych USA, Niemiec i ambasadorów Izraela. Jest pasjonatem promowania Krakowa poza granicami kraju, inicjatorem wymiany myśli kulturalnej wśród narodów świata.

Dla Instytutu Allerhanda, mającego za patrona jednego z najznakomitszych prawników polskich XX wieku żydowskiego pochodzenia, Profesora Maurycego Allerhanda, kwestie dialogu polsko-żydowskiego są szczególnie znaczące. Dlatego wraz ze Stradomskim Centrum Dialogu stworzyliśmy projekt: „Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska w grafikach Artura Szyka”, którego celem jest podniesienie świadomości Polaków odnośnie genezy i procesu formowania się współczesnych instytucji finansowych oraz wkładu mniejszości żydowskiej w tworzenie polskiej kultury finansowej. Serdecznie zapraszamy Państwa do odwiedzenia strony projektu: statutkaliski.allerhand.pl.

Projekt został współfinansowany ze środków Narodowego Banku Polskiego.