Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Stworzenie pozauniwersyteckiego instytutu badawczego może znakomicie połączyć środowisko naukowe zajmujące się prawem handlowym i aktywnych naukowo przedstawicieli praktyki prawniczej (...). Imię Profesora Maurycego Allerhanda (...) łączy tradycje polskiego prawa handlowego z jego obecnością w zmieniających się formach prawnych działalności gospodarczej na forum europejskim i światowym."

prof. Wojciech Katner

Dr Arkadiusz Radwan z wizytą w Kijowie

16 grudnia 2014

Wczoraj w Kijowie odbyło się seminarium, które zakończyło projekt "Assessment of approximation level of the present company, corporate governance, accounting and auditing legislation and existing practices in Ukraine to EU standards and practices". 

Dr Arkadiusz Radwan, Prezes Instytutu Allerhanda, jako przewodniczący zespołu ekspertów przedstawił wyniki badań kierowanego przez siebie zespołu, które posłużą reformie ukraińskiego prawa spółek, przede wszystkim pod kątem jego dostosowania do standardów prawa unijnego.