Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Stworzenie pozauniwersyteckiego instytutu badawczego może znakomicie połączyć środowisko naukowe zajmujące się prawem handlowym i aktywnych naukowo przedstawicieli praktyki prawniczej (...). Imię Profesora Maurycego Allerhanda (...) łączy tradycje polskiego prawa handlowego z jego obecnością w zmieniających się formach prawnych działalności gospodarczej na forum europejskim i światowym."

prof. Wojciech Katner

Підсумковий Семінар, Київ 15 грудня 2014 року

Оцінка рівня наближення чинного законодавства, що регулює діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік і аудит, й існуючих практик в Україні до стандартів і практик Європейського Союзу

Підсумковий Семінар, Київ 15 грудня 2014 року

Метою даного дослідження було надання актуальної інформації про законодавство, що регулює діяльність компаній, корпоративне управління, бухгалтерський облік і аудит в Україні з огляду на законодавство Європейського Союзу. Мета проекту також охоплювала надання рекомендацій щодо реформи українського законодавства про компанії для його модернізації та приведення у відповідність з acquis communautaire ЄС.

Цей підсумковий семінар організовується з метою презентації результатів дослідження та отримання коментарів і відгуків від зацікавлених сторін в Україні.

Семінар відбудеться 15 грудня 2014 року з 9:00 до 12:30 у готелі Radisson Blu, Київ - вул. Ярославів Вал, 22 - Київ 01054, Україна. 

Участь у ньому візьмуть вітчизняні експерти та зацікавлені сторони, а також представники Європейського Союзу в Україні.

 

Порядок Денний Семінару