Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik

Instytut Allerhanda udostępnia dokumentację postępowania sądowego o rzetelność kampanii referendalnej

26 maja 2014

Ze względu na publiczny charakter przedmiotu sporu sądowego o rzetelność kampanii referendalnej w Krakowie toczonego pomiędzy Tomaszem Leśniakiem (Kraków Przeciw Igrzyskom) a Gminą Miejską Kraków, Instytut Allerhanda ujawnia wszystkie pisma procesowe oraz postanowienia sądowe związane ze sprawą. Dzięki uprzejmości Fundacji Stańczyka Instytut upublicznia także nagrania z wszystkich rozpraw, jakie odbyły się w sprawie przed Sądem Okręgowym w Krakowie (Sąd Apelacyjny rozpatrywał sprawę na posiedzeniu niejawnym).

Dr Arkadiusz Radwan, Prezes IA, będący pełnomocnikiem wnioskodawcy w sądzie, brał udział w sprawie pro bono, działając w ramach instytutowego programu Allerhand Advocacy – prawo w interesie publicznym.

 

Przypomnijmy przebieg całego wydarzenia (udostępnione dokumenty procesowe znajdują się na dole strony):

13 maja 2014 r. (wtorek) – Instytut Allerhanda zaniepokojony polityką komunikacyjną Urzędu Miasta Krakowa w zakresie prowadzenia kampanii referendalnej, stawiającej pod znakiem zapytania uczciwość dyskusji publicznej, decyduje się wspomóc prawnie Tomasza Leśniaka z inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom i składa do sądu pozew wzywający Urząd Miasta do sprostowania nieprawdziwych informacji oraz usunięcia m.in. billboardów z hasłami „Bo igrzyska to metoda na smog” (Wniosek o wydanie postanowienia w trybie art. 35 ustawy o referendum lokalnym)

Interwencja IA ws. kampanii referendalnej

 

14 maja 2014 r. (środa) – pierwszy dzień procesu: przesłuchanie dwojga świadków: Małgorzaty Małochleb (Polska Zielona Sieć) i Marcina Kandefera (Komitet Konkursowy Kraków 2022). Przesłuchanie ujawnia m.in. szereg nieprawidłowości związanych z organizacją kampanii, podważa także wiarygodność władz gminy, która – wbrew coraz to nowym faktom ujawnianym przez pełnomocnika wnioskodawcy – uporczywie utrzymuje, że nie jest prowadzona żadna kampania referendalna, a jedynie konsultacje społeczne.

Pierwszy dzień procesu:

 

Media: „Kraków oskarżony o kłamstwo olimpijskie”

 

15 maja 2014 r. (czwartek) – drugi dzień procesu: przesłuchanie dwojga świadków – Ewy Olszewskiej-Dej (Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK) i Krzysztofa Migdała (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie), a także przesłuchanie wnioskodawcy – Tomasza Leśniaka. Przesłuchanie ujawnia m.in., że władze Krakowa z naruszeniem art. 403 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają z budżetu gminy zbyt małe środki finansowe na walkę ze smogiem.

Drugi dzień procesu:

 

Media: „Hasło "Bo igrzyska to metoda na smog" nie jest zdaniem, ponieważ nie zawiera orzeczenia i nie zawiera kropki”

 

16 maja 2014 r. (piątek) – trzeci dzień procesu, przesłuchanie dwojga świadków: Marka Sowy (marszałek województwa małopolskiego i Magdaleny Sroki (wiceprezydent Krakowa i przewodnicząca Komitetu Konkursowego Kraków 2022). Do historii przechodzi pytanie pełnomocnika wnioskodawcy, nawiązujące do  zeznania świadka Marka Sowy, że igrzyska zwiększą motywację radnych do walki ze smogiem: „Jakie inne systemy motywacyjne dla radnych były rozważane?”.

Trzeci dzień procesu:

  

19 maja 2014 r. (poniedziałek) – przesłuchanie świadka Michała Olszewskiego (Tygodnik Powszechny, Gazeta Wyborcza) i mowy końcowe pełnomocników: adw. dr. Arkadiusza Radwana (pełnomocnik wnioskodawcy) i r.pr. Sylwii Skupińskiej (pełnomocnik Gminy Miejskiej Kraków). Przed rozprawą pełnomocnik Gminy Miejskiej Kraków składa pismo w toku (replika), w którym m.in. próbuje zastraszyć wnioskodawcę oraz krakowskie organizacje pozarządowe postępowaniem prokuratorskim. Próba utajnienia postępowania spotyka się z kategoryczną reakcją pełnomocnika wnioskodawcy, a prasa pisze o kompromitacji władz Krakowa. Sąd – mimo starań pełnomocników miasta – nie zmienia swojego postanowienia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozpraw. 

Czwarty dzień procesu i mowy końcowe:

 

Mowa końcowa dr. Arkadiusza Radwana – wideo:

 

Media: Postawa władz godzi w wolność debaty publicznej

 

20 maja 2014 r. (wtorek) – ogłoszenie postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie (SSR del. Zbigniew Drożdżejko) o oddaleniu wniosku. W postanowieniu odmówiono wnioskodawcy legitymacji czynnej oraz uznano, że sporne hasło „Bo igrzyska to metoda na smog” nie poddaje się weryfikacji sądowej. Stwierdzono także, że Gmina Miejska Kraków jednak mija się z prawdą, kiedy twierdzi, że nie prowadzi kampanii referendalnej, a jedynie konsultacje społeczne. 

Postanowienie sądu ws. hasła „Bo igrzyska to metoda na smog”:

 

Media:

 

21 maja 2014 r. (środa) – złożenie zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Okręgowego. 

Polskie Radio o procesie

Depesza PAP

 

22 maja 2014 r. (czwartek) – oddalenie przez Sąd Apelacyjny w Krakowie (w składzie: SSA Wojciech Kościołek, SSA Regina Kurek, SSO del. Robert Jurga) zażalenia wnioskodawcy na postanowienie SO w Krakowie. W postanowieniu o oddaleniu zażalenia Sąd Apelacyjny potwierdził (bez jakiegokolwiek uzasadnienia) brak legitymacji czynnej wnioskodawcy, potwierdził również, brak zdatności weryfikacyjnej spornego hasła. Większość zarzutów i wywodów zażalenia nie spotkała się z żadną merytoryczną oceną sądu II instancji. Sąd Apelacyjny – rozpoznając sprawę – przyznał jednak referendalny charakter kampanii prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków. 

 

Media:

 

Wszystkie pliki wideo udostępniamy dzięki uprzejmości Fundacji Stańczyka, która je nagrywała w ramach programu „Przejrzysty Kraków”.

 

Dokumenty procesowe:

13.05.2014 - Wniosek o wydanie postanowienia w trybie art. 35 ustawy o referendum lokalnym

15.05.2014 - Odpowiedź Uczestnika na wniosek

16.05.2014 - Pismo Wnioskodawcy - replika na odpowiedź na wniosek

19.05.2014 - Replika Uczestnika na pismo Wnioskodawcy

20.05.2014 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie o oddaleniu wniosku

20.05.2014 - Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego

22.05.2014 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie o oddaleniu zażalenia Wnioskodawcy