Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Instytut Allerhanda to nawiązanie do najlepszych polskich tradycji prawniczych. W zjednoczonej Europie powinniśmy czerpać jak najwięcej z naszego bogatego dorobku prawniczego. Właśnie dlatego, by lepiej i skuteczniej włączyć się do tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej. Jeżeli ten zamysł się powiedzie, to będzie to prawdziwy sukces Instytutu Allerhanda."

prof. Marek Safjan

Instytut Allerhanda udostępnia dokumentację postępowania sądowego o rzetelność kampanii referendalnej

26 maja 2014

Ze względu na publiczny charakter przedmiotu sporu sądowego o rzetelność kampanii referendalnej w Krakowie toczonego pomiędzy Tomaszem Leśniakiem (Kraków Przeciw Igrzyskom) a Gminą Miejską Kraków, Instytut Allerhanda ujawnia wszystkie pisma procesowe oraz postanowienia sądowe związane ze sprawą. Dzięki uprzejmości Fundacji Stańczyka Instytut upublicznia także nagrania z wszystkich rozpraw, jakie odbyły się w sprawie przed Sądem Okręgowym w Krakowie (Sąd Apelacyjny rozpatrywał sprawę na posiedzeniu niejawnym).

Dr Arkadiusz Radwan, Prezes IA, będący pełnomocnikiem wnioskodawcy w sądzie, brał udział w sprawie pro bono, działając w ramach instytutowego programu Allerhand Advocacy – prawo w interesie publicznym.

 

Przypomnijmy przebieg całego wydarzenia (udostępnione dokumenty procesowe znajdują się na dole strony):

13 maja 2014 r. (wtorek) – Instytut Allerhanda zaniepokojony polityką komunikacyjną Urzędu Miasta Krakowa w zakresie prowadzenia kampanii referendalnej, stawiającej pod znakiem zapytania uczciwość dyskusji publicznej, decyduje się wspomóc prawnie Tomasza Leśniaka z inicjatywy Kraków Przeciw Igrzyskom i składa do sądu pozew wzywający Urząd Miasta do sprostowania nieprawdziwych informacji oraz usunięcia m.in. billboardów z hasłami „Bo igrzyska to metoda na smog” (Wniosek o wydanie postanowienia w trybie art. 35 ustawy o referendum lokalnym)

Interwencja IA ws. kampanii referendalnej

 

14 maja 2014 r. (środa) – pierwszy dzień procesu: przesłuchanie dwojga świadków: Małgorzaty Małochleb (Polska Zielona Sieć) i Marcina Kandefera (Komitet Konkursowy Kraków 2022). Przesłuchanie ujawnia m.in. szereg nieprawidłowości związanych z organizacją kampanii, podważa także wiarygodność władz gminy, która – wbrew coraz to nowym faktom ujawnianym przez pełnomocnika wnioskodawcy – uporczywie utrzymuje, że nie jest prowadzona żadna kampania referendalna, a jedynie konsultacje społeczne.

Pierwszy dzień procesu:

 

Media: „Kraków oskarżony o kłamstwo olimpijskie”

 

15 maja 2014 r. (czwartek) – drugi dzień procesu: przesłuchanie dwojga świadków – Ewy Olszewskiej-Dej (Dyrektor Wydziału Kształtowania Środowiska UMK) i Krzysztofa Migdała (Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie), a także przesłuchanie wnioskodawcy – Tomasza Leśniaka. Przesłuchanie ujawnia m.in., że władze Krakowa z naruszeniem art. 403 ust. 2 ustawy Prawo Ochrony Środowiska przeznaczają z budżetu gminy zbyt małe środki finansowe na walkę ze smogiem.

Drugi dzień procesu:

 

Media: „Hasło "Bo igrzyska to metoda na smog" nie jest zdaniem, ponieważ nie zawiera orzeczenia i nie zawiera kropki”

 

16 maja 2014 r. (piątek) – trzeci dzień procesu, przesłuchanie dwojga świadków: Marka Sowy (marszałek województwa małopolskiego i Magdaleny Sroki (wiceprezydent Krakowa i przewodnicząca Komitetu Konkursowego Kraków 2022). Do historii przechodzi pytanie pełnomocnika wnioskodawcy, nawiązujące do  zeznania świadka Marka Sowy, że igrzyska zwiększą motywację radnych do walki ze smogiem: „Jakie inne systemy motywacyjne dla radnych były rozważane?”.

Trzeci dzień procesu:

  

19 maja 2014 r. (poniedziałek) – przesłuchanie świadka Michała Olszewskiego (Tygodnik Powszechny, Gazeta Wyborcza) i mowy końcowe pełnomocników: adw. dr. Arkadiusza Radwana (pełnomocnik wnioskodawcy) i r.pr. Sylwii Skupińskiej (pełnomocnik Gminy Miejskiej Kraków). Przed rozprawą pełnomocnik Gminy Miejskiej Kraków składa pismo w toku (replika), w którym m.in. próbuje zastraszyć wnioskodawcę oraz krakowskie organizacje pozarządowe postępowaniem prokuratorskim. Próba utajnienia postępowania spotyka się z kategoryczną reakcją pełnomocnika wnioskodawcy, a prasa pisze o kompromitacji władz Krakowa. Sąd – mimo starań pełnomocników miasta – nie zmienia swojego postanowienia o wyrażeniu zgody na nagrywanie rozpraw. 

Czwarty dzień procesu i mowy końcowe:

 

Mowa końcowa dr. Arkadiusza Radwana – wideo:

 

Media: Postawa władz godzi w wolność debaty publicznej

 

20 maja 2014 r. (wtorek) – ogłoszenie postanowienia Sądu Okręgowego w Krakowie (SSR del. Zbigniew Drożdżejko) o oddaleniu wniosku. W postanowieniu odmówiono wnioskodawcy legitymacji czynnej oraz uznano, że sporne hasło „Bo igrzyska to metoda na smog” nie poddaje się weryfikacji sądowej. Stwierdzono także, że Gmina Miejska Kraków jednak mija się z prawdą, kiedy twierdzi, że nie prowadzi kampanii referendalnej, a jedynie konsultacje społeczne. 

Postanowienie sądu ws. hasła „Bo igrzyska to metoda na smog”:

 

Media:

 

21 maja 2014 r. (środa) – złożenie zażalenia wnioskodawcy na postanowienie Sądu Okręgowego. 

Polskie Radio o procesie

Depesza PAP

 

22 maja 2014 r. (czwartek) – oddalenie przez Sąd Apelacyjny w Krakowie (w składzie: SSA Wojciech Kościołek, SSA Regina Kurek, SSO del. Robert Jurga) zażalenia wnioskodawcy na postanowienie SO w Krakowie. W postanowieniu o oddaleniu zażalenia Sąd Apelacyjny potwierdził (bez jakiegokolwiek uzasadnienia) brak legitymacji czynnej wnioskodawcy, potwierdził również, brak zdatności weryfikacyjnej spornego hasła. Większość zarzutów i wywodów zażalenia nie spotkała się z żadną merytoryczną oceną sądu II instancji. Sąd Apelacyjny – rozpoznając sprawę – przyznał jednak referendalny charakter kampanii prowadzonej przez Gminę Miejską Kraków. 

 

Media:

 

Wszystkie pliki wideo udostępniamy dzięki uprzejmości Fundacji Stańczyka, która je nagrywała w ramach programu „Przejrzysty Kraków”.

 

Dokumenty procesowe:

13.05.2014 - Wniosek o wydanie postanowienia w trybie art. 35 ustawy o referendum lokalnym

15.05.2014 - Odpowiedź Uczestnika na wniosek

16.05.2014 - Pismo Wnioskodawcy - replika na odpowiedź na wniosek

19.05.2014 - Replika Uczestnika na pismo Wnioskodawcy

20.05.2014 - Postanowienie Sądu Okręgowego w Krakowie o oddaleniu wniosku

20.05.2014 - Zażalenie na postanowienie Sądu Okręgowego

22.05.2014 - Postanowienie Sądu Apelacyjnego w Krakowie o oddaleniu zażalenia Wnioskodawcy