Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik

Rozprawa w Sądzie Okręgowym w Krakowie

14 maja 2014

Prezes Instytutu Allerhanda, dr Arkadiusz Radwan reprezentował dziś w Sądzie Okręgowym w Krakowie pana Tomasza Leśniaka, inicjatora kampanii Kraków Przeciw Igrzyskom, który pozwał wczoraj Miasto Kraków ws. manipulacji w kampanii referendalnej dot. organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022. Dr Radwan jako adwokat jest pełnomocnikiem p. Leśniaka zaangażowanym w sprawę pro bono.

 

Rozprawa rozpoczęła się dziś o godz. 10.00. Sąd przesłuchał dwoje świadków. Ciąg dalszy rozprawy odroczony do jutra.


Instytut Allerhanda uczestniczy w sprawie w zakresie związanym z rzetelnością kampanii referendalnej, a nie jako podmiot agitujący za jakimkolwiek rozstrzygnięciem pytania referendalnego. 

Interwencja Instytutu Allerhanda następuje w ramach działalności Allerhand Advocacy – prawo w interesie publicznym. Jest to program Instytutu Allerhanda poświęcony sprawom o istotnym znaczeniu dla prawa, praworządności i przejrzystości życia publicznego. W ramach Allerhand Advocacy podejmowane są działania mające dać przyczynek do urzeczywistniania rządów państwa prawa oraz tworzenia efektywnych ram prawno-instytucjonalnych w Polsce. Poprzez interwencje, litygacje strategiczne czy współpracę z mediami, Instytut podejmuje, wspiera, monitoruje, a także zleca na zasadzie zaangażowania pro bono sprawy precedensowe oraz sprawy o znaczącym potencjale wpływu na funkcjonowanie instytucji i przestrzeganie praw człowieka.

 


Zdjęcia dzięki uprzejmości Kraków Przeciw Igrzyskom.