Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Stworzenie pozauniwersyteckiego instytutu badawczego może znakomicie połączyć środowisko naukowe zajmujące się prawem handlowym i aktywnych naukowo przedstawicieli praktyki prawniczej (...). Imię Profesora Maurycego Allerhanda (...) łączy tradycje polskiego prawa handlowego z jego obecnością w zmieniających się formach prawnych działalności gospodarczej na forum europejskim i światowym."

prof. Wojciech Katner

Rozprawa w Sądzie Okręgowym w Krakowie

14 maja 2014

Prezes Instytutu Allerhanda, dr Arkadiusz Radwan reprezentował dziś w Sądzie Okręgowym w Krakowie pana Tomasza Leśniaka, inicjatora kampanii Kraków Przeciw Igrzyskom, który pozwał wczoraj Miasto Kraków ws. manipulacji w kampanii referendalnej dot. organizacji Zimowych Igrzysk Olimpijskich Kraków 2022. Dr Radwan jako adwokat jest pełnomocnikiem p. Leśniaka zaangażowanym w sprawę pro bono.

 

Rozprawa rozpoczęła się dziś o godz. 10.00. Sąd przesłuchał dwoje świadków. Ciąg dalszy rozprawy odroczony do jutra.


Instytut Allerhanda uczestniczy w sprawie w zakresie związanym z rzetelnością kampanii referendalnej, a nie jako podmiot agitujący za jakimkolwiek rozstrzygnięciem pytania referendalnego. 

Interwencja Instytutu Allerhanda następuje w ramach działalności Allerhand Advocacy – prawo w interesie publicznym. Jest to program Instytutu Allerhanda poświęcony sprawom o istotnym znaczeniu dla prawa, praworządności i przejrzystości życia publicznego. W ramach Allerhand Advocacy podejmowane są działania mające dać przyczynek do urzeczywistniania rządów państwa prawa oraz tworzenia efektywnych ram prawno-instytucjonalnych w Polsce. Poprzez interwencje, litygacje strategiczne czy współpracę z mediami, Instytut podejmuje, wspiera, monitoruje, a także zleca na zasadzie zaangażowania pro bono sprawy precedensowe oraz sprawy o znaczącym potencjale wpływu na funkcjonowanie instytucji i przestrzeganie praw człowieka.

 


Zdjęcia dzięki uprzejmości Kraków Przeciw Igrzyskom.