Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Instytut Allerhanda, opatrzony nazwiskiem znakomitego, przedwojennego adwokata i naukowca, dzięki skupieniu w nim przedstawicieli zarówno teorii jak i praktyki prawa, ma szansę stania się niezależnym centrum opiniodawczym - niezwykle istotnym w procesie europeizacji polskiego prawa oraz rozszerzania metod i form działania na wspólnym, europejskim rynku".

adw. Joanna Agacka - Indecka, Prezes NRA

Czy igrzyska to metoda na smog? – Instytut Allerhanda interweniuje w sprawie kampanii referendalnej

13 maja 2014

Prezes Instytutu Allerhanda, dr Arkadiusz Radwan jako adwokat reprezentuje w Sądzie Okręgowym w Krakowie pana Tomasza Leśniaka, inicjatora kampanii Kraków Przeciw Igrzyskom. Dzisiaj został złożony wniosek o wydanie postanowienia w trybie art. 35 ustawy o referendum lokalnym.

Instytut Allerhanda wyraża zaniepokojenie polityką komunikacyjną Urzędu Miasta Krakowa w zakresie prowadzenia kampanii referendalnej, stawiającej pod znakiem zapytania uczciwość dyskusji publicznej. Istotne wątpliwości prawne zachodzą co do prawdziwości sugestii Miasta Krakowa, jakoby organizacja przez Kraków Zimowych Igrzysk Olimpijskich miała mieć pozytywny wpływ na jakość powietrza w Krakowie i Małopolsce. „Zależy nam na tym, by polityka informacyjna odpowiadała prawu. By kampania była prowadzona w zgodzie z obowiązującymi przepisami prawnymi. Hasło "Bo Igrzyska to metoda na smog" takie nie jest. Nie można w ramach kampanii referendalnej posługiwać się nieprawdziwymi informacjami i danymi, bo one wprowadzają wyborców w błąd. Składamy zatem wniosek w przyspieszonym trybie. Domagamy się sprostowania podawanych informacji, konfiskaty materiałów, które tę informację zawierają” – powiedział podczas konferencji prasowej zorganizowanej dziś w Instytucie Allerhanda dr Arkadiusz Radwan, reprezentujący w sądzie p. Tomasza Leśniaka, inicjatora kampanii Kraków Przeciw Igrzyskom.

„Kampania referendalna prowadzona przez Urząd Miasta zawiera manipulacje w materiałach reklamowych, na billboardach, że igrzyska są metodą na smog. Po konsultacjach z ekspertami możemy stwierdzić, że taki związek przyczynowo-skutkowy nie istnieje, a zatem informacje podawane przez urząd są nieprawdziwe. Chcemy, aby miasto wycofało te materiały i zaprezentowało sprostowanie informacji – mówi Tomasz Leśniak, inicjator kampanii Kraków Przeciwko Igrzyskom. 

Interwencja Instytutu Allerhanda następuje w ramach działalności Allerhand Advocacy – prawo w interesie publicznym. Jest to program Instytutu Allerhanda poświęcony sprawom o istotnym znaczeniu dla prawa, praworządności i przejrzystości życia publicznego. W ramach Allerhand Advocacy podejmowane są działania mające dać przyczynek do urzeczywistniania rządów państwa prawa oraz tworzenia efektywnych ram prawno-instytucjonalnych w Polsce. Poprzez interwencje, litygacje strategiczne czy współpracę z mediami, Instytut podejmuje, wspiera, monitoruje, a także zleca na zasadzie zaangażowania pro bono sprawy precedensowe oraz sprawy o znaczącym potencjale wpływu na funkcjonowanie instytucji i przestrzeganie praw człowieka.