Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych - warsztat dla organizacji pozarządowych

6 września 2013

Instytut Allerhanda oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zapraszają na regionalny warsztat wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych „WYTYCZNE OECD DLA PRZEDSIĘBIORSTW WIELONARODOWYCH. Odpowiedzialny biznes w kontekście globalnym”, który odbędzie się 4 października w Krakowie.

Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych (Wytyczne) dotyczące prowadzenia biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny zostały przyjęte i są egzekwowane przez rządy. Uaktualnione w 2011r. Wytyczne w sposób kompleksowy obejmują: relacje pracownicze i przemysłowe, dostęp do informacji, prawa człowieka, ochronę środowiska, zwalczanie korupcji, ochronę konsumentów, naukę i technologię, konkurencję i kwestie podatkowe. Wytyczne odnoszą się także do firm/spółek zależnych, dostawców, pod-dostawców, franczyzobiorców oraz  innych partnerów biznesowych firm międzynarodowych. Rządy które przyjęły Wytyczne mają obowiązek ustanowić mechanizmy skargowe – Krajowe Punkty Kontaktowe  (KPK; ang: National Contact Points; NCPs). Zarówno NGOs jak i związki zawodowe mogą składać skargi do KPK dot. zarzutów naruszenia Wytycznych. 

 

GRUPA DOCELOWA:  Przedstawiciele organizacji pozarządowych

CEL: Celem warsztatów jest wzmocnienie zdolności NGOs do wykorzystywania Wytycznych OECD w ich pracy, wzmocnienie  interakcji NGOs z KPK OECD oraz stworzenie nieformalnej sieci wsparcia. 

OCZEKIWANE REZULTATY: NGOs - większa świadomość różnorodności narzędzi, które mogą być użyte i wdrożone, praktyczne umiejętności dot. przygotowywania skarg, większa liczba prawidłowo wypełnionych formularzy skargowych dot. naruszeń praw człowieka,  wykorzystanie nieformalnych sieci wsparcia.  

 

PROWADZĄCY: 

 • Instytut Allerhanda:
  • Beata Faracik, Przewodnicząca Sekcji Prawa Człowieka i Biznes
  • Katarzyna Sawicka, Sekcja Rozwiązywania Sporów
  • Karolina Alama-Osmólska, Sekretarz Sekcji Rozwiązywania Sporów
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych /Krajowy Punkt Kontaktowy OECD:
  • Agata Mężyńska, ekspert polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego OECD w PAIiIZ S.A.
  • Mediator (tbc)

 

DOKUMENTY: 

 • Wytyczne OECD dla organizacji międzynarodowych (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 1976, wersja 2011)
 • Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka 

 

TERMIN I MIEJSCE:

4 października, godz. 10:00 - 17:15

Instytut Allerhanda, Pl. Sikorskiego 2/7, Kraków

 

REJESTRACJA: 

Udział w warsztat jest bezpłatny, uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszt przejazdu do Krakowa (oraz lunch). 

Zgłoszenia na warsztat należy przesyłać do 27 września 2013 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. podając w tytule hasło ‘Warsztat KPK OECD’.

 

Pobierz PROGRAM