Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Stworzenie pozauniwersyteckiego instytutu badawczego może znakomicie połączyć środowisko naukowe zajmujące się prawem handlowym i aktywnych naukowo przedstawicieli praktyki prawniczej (...). Imię Profesora Maurycego Allerhanda (...) łączy tradycje polskiego prawa handlowego z jego obecnością w zmieniających się formach prawnych działalności gospodarczej na forum europejskim i światowym."

prof. Wojciech Katner

Wytyczne OECD dla przedsiębiorstw wielonarodowych - warsztat dla organizacji pozarządowych

6 września 2013

Instytut Allerhanda oraz Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych zapraszają na regionalny warsztat wzmacniający kompetencje organizacji pozarządowych „WYTYCZNE OECD DLA PRZEDSIĘBIORSTW WIELONARODOWYCH. Odpowiedzialny biznes w kontekście globalnym”, który odbędzie się 4 października w Krakowie.

Wytyczne OECD dla Przedsiębiorstw Wielonarodowych (Wytyczne) dotyczące prowadzenia biznesu w sposób społecznie odpowiedzialny zostały przyjęte i są egzekwowane przez rządy. Uaktualnione w 2011r. Wytyczne w sposób kompleksowy obejmują: relacje pracownicze i przemysłowe, dostęp do informacji, prawa człowieka, ochronę środowiska, zwalczanie korupcji, ochronę konsumentów, naukę i technologię, konkurencję i kwestie podatkowe. Wytyczne odnoszą się także do firm/spółek zależnych, dostawców, pod-dostawców, franczyzobiorców oraz  innych partnerów biznesowych firm międzynarodowych. Rządy które przyjęły Wytyczne mają obowiązek ustanowić mechanizmy skargowe – Krajowe Punkty Kontaktowe  (KPK; ang: National Contact Points; NCPs). Zarówno NGOs jak i związki zawodowe mogą składać skargi do KPK dot. zarzutów naruszenia Wytycznych. 

 

GRUPA DOCELOWA:  Przedstawiciele organizacji pozarządowych

CEL: Celem warsztatów jest wzmocnienie zdolności NGOs do wykorzystywania Wytycznych OECD w ich pracy, wzmocnienie  interakcji NGOs z KPK OECD oraz stworzenie nieformalnej sieci wsparcia. 

OCZEKIWANE REZULTATY: NGOs - większa świadomość różnorodności narzędzi, które mogą być użyte i wdrożone, praktyczne umiejętności dot. przygotowywania skarg, większa liczba prawidłowo wypełnionych formularzy skargowych dot. naruszeń praw człowieka,  wykorzystanie nieformalnych sieci wsparcia.  

 

PROWADZĄCY: 

 • Instytut Allerhanda:
  • Beata Faracik, Przewodnicząca Sekcji Prawa Człowieka i Biznes
  • Katarzyna Sawicka, Sekcja Rozwiązywania Sporów
  • Karolina Alama-Osmólska, Sekretarz Sekcji Rozwiązywania Sporów
 • Polska Agencja Informacji i Inwestycji Zagranicznych /Krajowy Punkt Kontaktowy OECD:
  • Agata Mężyńska, ekspert polskiego Krajowego Punktu Kontaktowego OECD w PAIiIZ S.A.
  • Mediator (tbc)

 

DOKUMENTY: 

 • Wytyczne OECD dla organizacji międzynarodowych (The OECD Guidelines for Multinational Enterprises, 1976, wersja 2011)
 • Wytyczne ONZ ds. Biznesu i Praw Człowieka 

 

TERMIN I MIEJSCE:

4 października, godz. 10:00 - 17:15

Instytut Allerhanda, Pl. Sikorskiego 2/7, Kraków

 

REJESTRACJA: 

Udział w warsztat jest bezpłatny, uczestnicy we własnym zakresie pokrywają koszt przejazdu do Krakowa (oraz lunch). 

Zgłoszenia na warsztat należy przesyłać do 27 września 2013 r. na adres: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript. podając w tytule hasło ‘Warsztat KPK OECD’.

 

Pobierz PROGRAM