Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Instytut Allerhanda to nawiązanie do najlepszych polskich tradycji prawniczych. W zjednoczonej Europie powinniśmy czerpać jak najwięcej z naszego bogatego dorobku prawniczego. Właśnie dlatego, by lepiej i skuteczniej włączyć się do tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej. Jeżeli ten zamysł się powiedzie, to będzie to prawdziwy sukces Instytutu Allerhanda."

prof. Marek Safjan

Eksperci Instytutu Allerhanda konsultują dyrektywę UE dotyczącą spółek jednoosobowych

W czerwcu Komisja Europejska rozpoczęła konsultacje w sprawie ujednolicenia przepisów dotyczących jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością. W pracach międzynarodowej grupy doradzającej Komisji Europejskiej uczestniczą eksperci Instytutu Allerhanda prof. Stanisław Sołtysiński i dr Arkadiusz Radwan.

Celem konsultacji jest zbadanie czy harmonizacja przepisów krajowych w odniesieniu do jednoosobowych spółek z ograniczoną odpowiedzialnością zapewni przedsiębiorstwom, w szczególności małym i średnim firmom, proste i ujednolicone przepisy na terenie całej Unii, co mogłoby skutkować zmniejszeniem obecnych kosztów i obciążeń administracyjnych. Odpowiedzi pozwolą oszacować potrzebę wprowadzenia oraz ewentualne implikacje nowych rozwiązań.

W wypowiedzi dla Dziennika Gazety Prawej, prezes Instytutu dr Arkadiusz Radwan, który bierze udział w pracach grupy eksperckiej, ocenia: Wyobraźmy sobie, że w każdym kraju UE można zarejestrować taką samą spółkę, na takim samym formularzu, czyli wzorcowym akcie założycielskim. Jej działanie będzie opierać się na zharmonizowanych przepisach w każdym z krajów członkowskich. Dla firm posiadających spółki córki w wielu państwach oznacza to obniżenie kosztów operacyjnych, doradztwa, a także ułatwienie jednolitego zarządzania w ramach całej grupy spółek.
Prace nad dyrektywą mają potrwać kilka miesięcy.

Cały artykuł do przeczytania tutaj