Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Chciałbym, aby zgodnie z tradycją wielokulturowego środowiska akademickiego, jakie reprezentował Profesor Maurycy Allerhand, działalność instytutu Jego imienia sprzyjała otwieraniu się polskiej nauki prawa na współpracę z ośrodkami myśli prawniczej w krajach leżących dziś za wschodnią granicą Unii Europejskiej."

prof. Grzegorz Domański

Ignorancja niszczy! Statut Kaliski to symbol wolności i tolerancji w Polsce

Jednym z celów Instytutu Allerhanda i Fundacji Allerhandów jest upamiętnienie dziedzictwa kulturowego polsko-żydowskiego. Jedną z naszych inicjatyw była konferencja w 2016 r.,  którą zorganizowaliśmy w Krakowie  wspólnie ze Stradomskim Centrum Dialogu. Przypomnieliśmy na niej wkład prawników i ekonomistów polskich żydowskiego pochodzenia w budowę wolnej Polski. (więcej: http://statutkaliski.allerhand.pl/) Konferencji towarzyszyła wystawa związana z wydaniem w reprincie Statutu Kaliskiego z 1264 r. w wersji graficznej Artura Szyka (1894-1951).  Statut Kaliski – karta swobód Żydów w Polsce - wbrew intencjom nacjonalistów – jest  chlubnym  wyjątkowym jak na tamtą epokę prawem tolerancji. Prawem nadanym przez polskich władców Żydom już w 1264 r. Statut był potwierdzany przez wszystkich kolejnych królów i stał się częścią prawa Rzeczpospolitej Obojga Narodów aż do 1795 r. Z tego powinniśmy być dumni!

Oświadczenie Instytutu Allerhanda - pełna treść (link url).

 

Powrót na stronę główną.