Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik

#tyteż Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Zostało mniej niz 100 dni do wdrożenia przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów do polskiego porządku prawnego. Warto przypomnieć cel dyrektywy i przewidzieć zmiany, które ze sobą przyniesie. Zadaniem dyrektywy jest:

  • ustanowienie minimalnych standardów skutecznej ochrony prawnej dla sygnalistów, standardów wspólnych dla wszystkich krajów Unii;
  • poprawa przestrzegania prawa unijnego oraz polityk unijnych w określonych obszarach;
  • wsparcie pracodawców w budowaniu etycznej kultury organizacyjnej;
  • zachęcenie pracowników do raportowania nieprawidłowości.

Więcej szczegółów o oddziaływaniu dyrektywy:  www.tytez.pl

 

Powrót na stronę główną.