Opinie, studia i ekspertyzy prawne

Ogólne warunki sporządzania przez Instytut Allerhanda opinii, studiów i ekspertyz prawnych 

W ramach działalności naukowej Instytut Allerhanda sporządza opinie, studia i ekspertyzy prawne na zlecenie jednostek sektora publicznego, prywatnego bądź osób fizycznych. 

 

Przedmiot opracowania może dotyczyć w szczególności:

  • projektowanych rozwiązań legislacyjnych, w tym oceny skutków regulacji  (OSR),
  • zagadnień prawnoporównawczych,
  • treści prawa krajowego, w tym jego wykładni,
  • informacji o treści prawa obcego, tak w ujęciu abstrakcyjnym, jak i w związku z konkretnym stanem faktycznym.

 

W szczególności – na odezwy sądów powszechnych –  Instytut sporządza opinie o treści prawa obcego, jak również w innych sprawach wskazanych przez sąd, jako opinie instytutu naukowego, o jakim mowa w art. 290 k.p.c. Instytut może także – zgodnie z odezwą sądu powszechnego poszukującego biegłego do sporządzenia opinii o treści prawa obcego – wskazać spośród współpracowników naukowych Instytutu Allerhanda osobę, która na odezwę sądu sporządzi opinię biegłego (art. 278 i n. k.p.c.).

 

Instytut może sporządzać także opinie prywatne. 

 

Opinie, studia i ekspertyzy opracowywane są zgodnie ze standardami rzetelności naukowej i warsztatowej, których przestrzega Instytut jako niezależna jednostka naukowa w rozumieniu art. 2 pkt 9 ustawy z dnia 30 kwietnia 2010 r. o zasadach finansowania nauki.

 

Zamawiający opinię, studium lub ekspertyzę nie może ingerować w treść opinii, studium lub ekspertyzy, a ewentualna niezgodność wniosków wynikających z przeprowadzonego badania z interesem zamawiającego nie może być podstawą kwestionowania należytego wykonania opinii, studium lub ekspertyzy ani odmowy ich przyjęcia.

 

O ile co innego nie wynika z przepisów prawa, z odrębnych porozumień, albo z natury rzeczy, opinie, studia i ekspertyzy stanowią wyraz subiektywnej oceny przedmiotu analizy objętej opinią, studium bądź ekspertyzą, a wyrażona przez Autorów ocena dotyczy wyłącznie przedstawionego stanu faktycznego i nie może być łączona z jakąkolwiek oceną dotyczącą innego stanu faktycznego, oceną bardziej generalną. W przypadku opinii, których autorstwo jest wieloosobowe, możliwe jest zgłoszenie votum separatum. 

 

Instytut jest uprawniony do ujawnienia w dokumencie obejmującym treść opinii, studium bądź ekspertyzy prawnej swoich ewentualnych powiązań z Zamawiającym oraz do uczynienia innych zastrzeżeń, ujawnień i wyjaśnień, które będą uzasadnione ze względu na wiarygodności i reputację Instytutu jako niezależnej jednostki naukowej.

Formularz zamówienia opinii, studium lub ekspertyzy prawnej: [FORMULARZ]

Szablon opracowania: [SZABLON OPRACOWANIA]

 

Kontakt:

Instytut Allerhanda

Plac Sikorskiego 2/7

31-115 Kraków, Polska

tel.: + 48 (12) 341 46 48

fax: + 48 (12) 444 73 41

 

E-mail: Ten adres pocztowy jest chroniony przed spamowaniem. Aby go zobaczyć, konieczne jest włączenie obsługi JavaScript.