Archiwum Allerhand Advocacy

Projekty:

Poradnie prawne

Jednym z projektów realizowanych w ramach pionu Allerhand Advocacy jest współpraca z pomysłodawcami serwisu www.poradnieprawne.pl, który stawia sobie za cel zgromadzenie informacji o funkcjonujących na terenie całej Polski poradniach prawnych. Instytut obejmuje swoją ekspertyzą zgłoszone do poradni sprawy, których problematyka wykracza poza jednostkowy charakter. Instytut wspiera także przedsięwzięcie w działaniach promocyjnych i informacyjnych. W przyszłości planowana jest organizacja spotkań, konferencji i badań powiązanych z poradnictwem prawnym.

Więcej o projekcie w dziale Patronaty

 

Raporty: 

 

Ekspertyzy:

 

Noty koncepcyjne: 

 

Oficjalne stanowiska Instytutu Allerhanda:

 

Wnioski:

 

Artykuły w prasie:

  • Prezes Instytutu Allerhanda dr Arkadiusz Radwan oraz Magdalena Jabczuga-Kurek o granicach wolności wypowiedzi artystycznej oraz naruszeniu poczucia tożsamości narodowej w kontekście sprawy emisji serialu stacji ZDF „Nasze matki, nasi ojcowie”: Dziennik Gazeta Prawna (26.08.2013)