Brexit w Analizach Instytutu Allerhanda

 

Allerhand analizuje implikacje brytyjskiego referendum. Prezes Instytutu dr hab. Arkadiusz Radwan, wspólnie z prof. Hansem-Berndem Schäferem (Bucerius Law School w Hamburgu) badają polityczne, ekonomiczne i prawne położenie Londynu wobec Brukseli, jakie zaistniało na skutek referendum europejskiego w Wielkiej Brytanii. 

 

Wychodząc od zreferowania kontrowersji konstytucyjnych mających za przedmiot spór kompetencyjny dotyczący ewentualnej roli parlamentu w procedurze ustąpieniowej, analitycy badają następnie ramy prawne, jakie dla wyjścia z UE przewiduje Traktat o Unii Europejskiej oraz traktat o Funkcjonowaniu Unii Europejskiej. Ramy te tworzą „architekturę decyzyjną”, która w istotny sposób determinować będzie układ sił i możliwe strategie w zbliżających się negocjacjach ustąpieniowych. Dla tych negocjacji istotne będzie odczytanie szans, ryzyk i interesów, z jednej strony Wielkiej Brytanii, z drugiej zaś wiodących państw Unii Europejskiej.

„Berlin, Paryż, Rzym czy Warszawa nie powinny zgodzić się na utrzymanie przez Londyn pozycji finansowej i gospodarczej bramy do Europy, jeśli – na skutek Brexitu – Wielka Brytania nie będzie współfinansować kluczowych polityk antykryzysowych” – twierdzą prof. Hans-Bernd Schäfer i dr. hab. Arkadiusz Radwan. „Niemcy, Francja i Włochy ponoszą główny ciężar działań związanych z kryzysem migracyjnym i kryzysem finansowym strefy euro. Jednocześnie wyzwaniem dla Europy, istotnym zwłaszcza dla ściany wschodniej UE, w tym dla Polski, jest zagrożenie rosyjskie i konflikt na Ukrainie” – argumentują analitycy. „Nie należy oczekiwać, by kontrybucja brytyjska miała być niższa, niż dotychczas. Przeciwnie – przy uwzględnieniu obecnie obowiązującego tzw. brytyjskiego rabatu – składka Londynu byłaby raczej wyższa, jeśli miałaby dawać Wielkiej Brytanii szeroki dostęp do unijnego rynku” – prognozują prof. Schäfer i dr. hab. Radwan.

 


 

Publikacje:

H.-B.Schäfer, A. Radwan, Brexit Poker – wer hat die besseren Karten in den Austrittsverhandlungen nach Art. 50 EUV?, Allerhand Working Papers 17/2016,ISBN 978-83-63515-28-7978-83-63515-21-8

A. Radwan, H.-B.Schäfer, Brexit poker Brexit poker – czyli o tym, kto ma lepsze karty w negocjacjach ustąpieniowych (art. 50 TUE)Allerhand Working Papers 16/2016, ISBN 978-83-63515-28-7

H.-B. Schäfer, A. Radwan, Co konkretnie znaczy Brexit, Dziennik Gazeta Prawna z dn. 31 sierpnia 2016, s. A15

A. Radwan, H.-B. Schäfer, Jein – eine fehlende Variante bei dem Brexit-Referendum, VerfBlog, 2016/8/17