Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Chciałbym, aby zgodnie z tradycją wielokulturowego środowiska akademickiego, jakie reprezentował Profesor Maurycy Allerhand, działalność instytutu Jego imienia sprzyjała otwieraniu się polskiej nauki prawa na współpracę z ośrodkami myśli prawniczej w krajach leżących dziś za wschodnią granicą Unii Europejskiej."

prof. Grzegorz Domański

"Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants"

Instytut Allerhanda poleca artykuł autorstwa dr Krzysztofa Oplustula i dr Arkadiusza Radwana pt. "Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants" poświęcony polskiemu prawu spółek. Opracowanie jest próbą dostarczenia ewolucyjnej, historycznej i komparatywnej perspektywy rozwoju tej dziedziny w Polsce oraz stanowi syntezę naszego systemu prawa spółek i corporate governance.

Opracowanie wchodzi w skład książki pt. "Private Law in Eastern Europe Autonomous Developments or Legal Transplants?" (red. Ch. Jessel-Holst, R. Kulms,  A. Trunk):

http://www.mohr.de/en/law/subject-areas/all-books/buch/private-law-in-eastern-europe.html

  

Informacja i współpraca – promowanie partycypacji finansowej pracowników w Unii Europejskiej

Dnia 13 stycznia 2011 r. w Brukseli, odbyło się spotkanie inicjujące prace nad projektem realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej „Informacja i współpraca – promowanie partycypacji finansowej pracowników w Unii Europejskiej 27 państw”(VP/2010/013/0084). Instytut Allerhanda znalazł się pośród członków europejskiego konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu pod przewodnictwem DIESIS. Celem pierwszego spotkania było zgromadzenie szefów oraz przedstawicieli wszystkich instytucji uczestniczących. Instytut Allerhanda był reprezentowany w tym gronie przez prezesa zarządu - Dr. Arkadiusza Radwana.

Nominacja profesorska w Towarzystwie Akademickim Instytutu Allerhanda

Mamy zaszczyt poinformować, że członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda, dr hab. Dariusz Wędzki w dniu 25 stycznia 2010 roku odebrał w Warszawie z rąk Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego nominację na Profesora Zwyczajnego w dziedzinie ekonomii.

Serdecznie gratulujemy! Gaude  Mater Polonia!

Prof. dr hab. Dariusz Wędzki  jest członkiem Wydziału Zarządzania  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wybitnym ekspertem w zakresie analizy finansowej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa.  Autor  licznych artykułów i książek z finansów i rachunkowości. Członek European Accounting Association.  Doradca ds. restrukturyzacji finansowej wielu znaczących polskich podmiotów gospodarczych , ekspert Ministerstwa Gospodarki.

Od grudnia 2010 r. Prof. Wędzki jest członkiem Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda

Profesor D. Wędzki  wygłosił na ubiegłorocznej II Konferencji Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw INSO 2010 keynote lecture prezentujący syntezę wyników badań nad przewidywaniem niewypłacalności przedsiębiorstw. 

Polityka drugiej szansy - Stanowisko SPU IA w przedmiocie reformy postępowania naprawczego

 Sekcja Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda (SPU IA) pod kierownictwem SSR Janusza Płocha opracowała założenia reformy postępowania naprawczego.