Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Instytut Allerhanda to nawiązanie do najlepszych polskich tradycji prawniczych. W zjednoczonej Europie powinniśmy czerpać jak najwięcej z naszego bogatego dorobku prawniczego. Właśnie dlatego, by lepiej i skuteczniej włączyć się do tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej. Jeżeli ten zamysł się powiedzie, to będzie to prawdziwy sukces Instytutu Allerhanda."

prof. Marek Safjan

Allerhand Movie: „Press Pause Play”

Allerhand Movie to nowy cykl spotkań organizowanych przez Instytut, w ramach którego zapraszamy na seans filmowy o tematyce prawnej lub ekonomicznej połączony z dyskusją wokół zagadnienia prezentowanego na filmie.

Zaczynamy już w piątek 27 stycznia 2012 roku o godzinie 17.30 w Instytucie Allerhanda (Plac Sikorskiego 2/7, Kraków), filmem:

 

„Press Pause Play”

Film o nadziei, strachu i nowej cyfrowej kulturze.

reż. David Dworsky i Victor Köhler 

“The industry is dead. There has never been a better time to be an artist.” - Seth Godin

Czytaj więcej...

Podpisanie aktu fundacyjnego Instytutu Allerhanda

Dnia 20 października 2009 r., w kancelarii Pani Prezes Stowarzyszenia Notariuszy RP, Pani Notariusz Anny Dańko - Roesler, miało miejsce podpisanie aktu notarialnego erygującego fundację  "Instytut Allerhanda".

Wydarzenie to zwieńczyło wysiłki organizacyjne przedsiębrane od czasu proklamacji Instytutu w czerwcu bieżącego roku. Pod aktem notarialnym swoje podpisy złożyli: dr Leszek Allerhand, Michał Bobrzyński LL.M. (Harvard),  prof. dr hab. Grzegorz Domański, dr Arkadiusz Radwan, dr Adam Redzik, dr Wojciech Rogowski, prof hab. Stanisław Sołtysiński

Dokumentację fotograficzną z podpisania aktu fundacyjnego zobaczyć można w naszej galerii zdjęć.

Leszek Allerhand, "Żydzi Lwowa. Opowieść", Wydawca: Instytut Allerhanda, Kraków - Warszawa 2010

Leszek Allerhand, potomek zasymilowanej rodziny lwowskiego uczonego, profesora prawa Maurycego Allerhanda, mający dotąd ograniczone doświadczenie literackie (warto jednak odnotować opublikowane przez niego "Zapiski z tamtego świata", będące kroniką okupacyjnych wspomnień jego Dziadka – Maurycego Allerhanda oraz własnych, podówczas jeszcze jako dziecka) doktor medycyny, oddaje do rąk czytelników bogato ilustrowaną książkę, którą – jak przyznaje – winien jest środowisku lwowskich Żydów, z którym wiążą go więzy krwi  i dojrzałego sentymentu. 

O potrzebie proeuropejskiej wykładni polskiego prawa spółek.

Instytut Allerhanda poleca artykuł Dr. Krzysztofa Oplustila pt. "O potrzebie proeuropejskiej wykładni polskiego prawa spółek", który ukazał się PPH 2010/9