Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Nie mnie, lekarzowi oceniać dorobek naukowy mego dziadka. Jestem dumny jako ten, który nosi jego nazwisko, jak i obywatel kraju, w którym jego myśl prawnicza została tak wysoko oceniona -  w tej sentencji mieści się wszystko o mym dziadku. Jestem dumny, że Temida okazała się sprawiedliwa dla jego dorobku naukowego”.

                                                                                                                        dr Leszek Allerhand

Allerhand Lecture Series: dr Marcin Gorazda oraz prof. Adam Nita

„Opodatkowanie spółki komandytowo-akcyjnej. Problemy i postulaty.”

 

Naszymi Gośćmi byli: dr Marcin Gorazda, adwokat i wspólnik zarządzający w kancelarii „Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy, adwokaci i radcowie prawni” oraz prof. Adam Nita, doktor habilitowany nauk prawnych, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego.

 

Dr Gorazda omówił prawno-podatkową sytuację komplementariusza i akcjonariusza (w tym rezydenta zagranicznego jako komplementariusza i akcjonariusza spółki komandytowo-akcyjnej), zagadnienie rezydencji podatkowej spółki komandytowo-akcyjnej oraz porówna polską konstrukcję do spółek z innych krajów EU, do których zastosowanie ma parent subsidiary directive jak również przedstawi możliwe kierunki zmian kodeksu spółek handlowych i ustawy o podatku od osób prawnych. Następnie prof. Nita skomentował główne zagadnienia wykładu oraz przedstawi uczestnikom pytania i zagadnienia stanowiące przyczynek do dyskusji, którą będzie moderował.

Spotkanie odbyło się 8 marca 2012 r. o godzinie 18:30 w siedzibie Instytutu Allerhanda przy Placu Sikorskiego 2/7.

 

Poniżej znajdują się najważniejsze informacje o zaproszonych Gościach, plan wystąpienia oraz dodatkowe materiały dla zainteresowanych osób.

Dr Marcin Gorazda Adwokat i wspólnik zarządzający w kancelarii „Gorazda, Świstuń, Wątroba i Wspólnicy, adwokaci i radcowie prawni” z siedzibą w Krakowie. Zawodowo zajmuje się prawem podatkowym, gospodarczym i autorskim (w obszarze IT). Prowadził wiele projektów restrukturyzacyjnych, w tym także związanych z rynkiem publicznym. Członek władz nadzorczych licznych podmiotów gospodarczych polskich i zagranicznych, w tym wielu spółek notowanych na Giełdzie Papierów Wartościowych w Warszawie. Od 1995 r. absolwent wydziału prawa UJ. W latach 1995-1997 odbył aplikację sędziowską w okręgu Sądu Apelacyjnego w Krakowie zakończoną egzaminem sędziowskim. W 2001 r. zdał egzamin adwokacki. Pozazawodowo zajmuje się filozofią, w tym w szczególności filozofią i metodologią nauk społecznych (ekonomii i prawa).

Prof. Adam Nita doktor habilitowany nauk prawnych (specjalność – prawo finansowe), pracownik Zakładu Prawa Finansowego Uniwersytetu Jagiellońskiego, członek Europejskiego Stowarzyszenia Profesorów Prawa Podatkowego (EATLP). Jest absolwentem Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego (studia prawnicze odbywał w latach 1992 – 94). Po dwuletniej aplikacji, w roku 1994 zdał egzamin sędziowski, a w roku 1995 uzupełniający egzamin radcowski. Jest wpisany na listę radców prawnych prowadzoną przez Okręgową Izbę Radców Prawnych w Krakowie. Stopień naukowy doktora uzyskał w roku 1998 na podstawie rozprawy na temat: „Czynniki kształtujące treść stosunku prawnopodatkowego”. Została ona przygotowana dzięki stypendium Polsko – Niemieckiego Towarzystwa Akademickiego, które umożliwiło pobyt i studia na Uniwersytecie Friedricha Alexandra w Erlangen. W roku 2008, po przedstawieniu rozprawy habilitacyjnej na temat: „Czynnik czasu w prawie podatkowym. Studium z dziedziny zobowiązań podatkowych”, na mocy uchwały Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Jagiellońskiego uzyskał stopień naukowy doktora habilitowanego.

Plan wystąpienia

Materiały dodatkowe

 

 

Allerhand Movie: „Enron – The Smartest Guys in the Room”

Allerhand Movie to cykl spotkań organizowanych przez Instytut, w ramach którego zapraszamy na seans filmowy o tematyce prawnej lub ekonomicznej połączony z dyskusją wokół zagadnienia prezentowanego na filmie.

Podczas kolejnego spotkania w piątek 9 marca 2012 roku o godzinie 18.00 w Instytucie Allerhanda (Plac Sikorskiego 2/7, Kraków), odbędzie się projekcja filmu:

„Enron – The Smartest Guys in the Room”

Film o największym skandalu biznesowym Ameryki.

reż. Alex Gibney

“At least when the Titanic went down, the lights were on.” – Jeffrey Skilling

Czytaj więcej...

Oferta stażu dla niemieckojęzycznych studentów prawa

AUSSCHREIBUNG

Gesucht werden JURASTUDENTEN für ein PRAKTIKUM am

ALLERHAND-INSTITUT

Allerhand-Institut, eine unabhängige, rechtswissenschaftliche Forschungseinrichtung mit Sitz in Krakau, bietet eine Praktikumsstelle an. Erfolgreiche Bewerber werden an einem internationalen Forschungsprojekt teilnehmen, das von dem Allerhand-Institut in Kooperation mit Europa-Universität Viadrina in Frankfurt (Oder) geführt wird. Das Projekt befasst sich mit der sog. Employee Financial Participation und seine Zielsetzung besteht hauptsächlich darin, das gesetzliche Modell der Mitarbeiterbeteiligung für Polen und Deutschland in Anlehnung an das amerikanische ESOP-Modell auszuarbeiten. Die Entwicklung von ESOP wird sowohl von dem Europäischen Parlament als auch von dem polnischen Wirtschaftsministerium gefördert. Darüber hinaus kann der Praktikant in andere Projekte des Instituts involviert werden.

Weitere informationen finden Sie hier.

Czytaj więcej...

Leadership in Military Command

 

Instytut Allerhanda oraz American Polish Forum zapraszają na kolejne spotkanie w ramach projektu

„Leadership” 24. Lutego 2012

swoimi doświadczeniami w dziedzinie przywództwa podzielą się z uczestnikami dyskusji

żołnierze Wojsk Specjalnych z Polski i USA.

W pierwszej części spotkania oficerowie zaprezentują materiał poglądowy oparty na doświadczeniach zdobytych podczas dowodzenia zespołami zarówno na terenie kraju, jak i podczas wykonywania misji bojowych poza jego granicami. Nasi goście poruszą m.in. następujące kwestie:

  • jak wspólna praca wojsk polsko- amerykańskich kształtowała postrzeganie „przywództwa” i bycia dobrym liderem?
  • jakie wnioski wypływają z wojskowych doświadczeń w zakresie budowania pomostów ponad różnicami narodowymi/ mentalnymi/ obyczajowymi podczas działań o wymiarze wielonarodowym?

Po prezentacji odbędzie się dyskusja, której moderatorem będzie dr Paula OLEARNIK. Celem dyskusji będzie

Czytaj więcej...