Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik"Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants"

Instytut Allerhanda poleca artykuł autorstwa dr Krzysztofa Oplustula i dr Arkadiusza Radwana pt. "Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants" poświęcony polskiemu prawu spółek. Opracowanie jest próbą dostarczenia ewolucyjnej, historycznej i komparatywnej perspektywy rozwoju tej dziedziny w Polsce oraz stanowi syntezę naszego systemu prawa spółek i corporate governance.

Opracowanie wchodzi w skład książki pt. "Private Law in Eastern Europe Autonomous Developments or Legal Transplants?" (red. Ch. Jessel-Holst, R. Kulms,  A. Trunk):

http://www.mohr.de/en/law/subject-areas/all-books/buch/private-law-in-eastern-europe.html

  

Informacja i współpraca – promowanie partycypacji finansowej pracowników w Unii Europejskiej

Dnia 13 stycznia 2011 r. w Brukseli, odbyło się spotkanie inicjujące prace nad projektem realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej „Informacja i współpraca – promowanie partycypacji finansowej pracowników w Unii Europejskiej 27 państw”(VP/2010/013/0084). Instytut Allerhanda znalazł się pośród członków europejskiego konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu pod przewodnictwem DIESIS. Celem pierwszego spotkania było zgromadzenie szefów oraz przedstawicieli wszystkich instytucji uczestniczących. Instytut Allerhanda był reprezentowany w tym gronie przez prezesa zarządu - Dr. Arkadiusza Radwana.

Nominacja profesorska w Towarzystwie Akademickim Instytutu Allerhanda

Mamy zaszczyt poinformować, że członek Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda, dr hab. Dariusz Wędzki w dniu 25 stycznia 2010 roku odebrał w Warszawie z rąk Prezydenta RP Pana Bronisława Komorowskiego nominację na Profesora Zwyczajnego w dziedzinie ekonomii.

Serdecznie gratulujemy! Gaude  Mater Polonia!

Prof. dr hab. Dariusz Wędzki  jest członkiem Wydziału Zarządzania  Uniwersytetu Ekonomicznego w Krakowie, wybitnym ekspertem w zakresie analizy finansowej i zarządzania finansami przedsiębiorstwa.  Autor  licznych artykułów i książek z finansów i rachunkowości. Członek European Accounting Association.  Doradca ds. restrukturyzacji finansowej wielu znaczących polskich podmiotów gospodarczych , ekspert Ministerstwa Gospodarki.

Od grudnia 2010 r. Prof. Wędzki jest członkiem Towarzystwa Akademickiego Instytutu Allerhanda

Profesor D. Wędzki  wygłosił na ubiegłorocznej II Konferencji Ekonomia i Prawo Upadłości Przedsiębiorstw INSO 2010 keynote lecture prezentujący syntezę wyników badań nad przewidywaniem niewypłacalności przedsiębiorstw. 

Polityka drugiej szansy - Stanowisko SPU IA w przedmiocie reformy postępowania naprawczego

 Sekcja Prawa Upadłościowego Instytutu Allerhanda (SPU IA) pod kierownictwem SSR Janusza Płocha opracowała założenia reformy postępowania naprawczego.