Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Instytut Allerhanda, opatrzony nazwiskiem znakomitego, przedwojennego adwokata i naukowca, dzięki skupieniu w nim przedstawicieli zarówno teorii jak i praktyki prawa, ma szansę stania się niezależnym centrum opiniodawczym - niezwykle istotnym w procesie europeizacji polskiego prawa oraz rozszerzania metod i form działania na wspólnym, europejskim rynku".

adw. Joanna Agacka - Indecka, Prezes NRA"Moje pytania o Kraków" - artykuł dr Arkadiusza Radwana w "Dzienniku Polskim"

Polityka miasta dotycząca rozwoju kapitału intelektualnego oraz tworzenia przyjaznego środowiska dla inicjatyw obywatelskich to problemy zawsze aktualne. Dlatego pojawiły się "Moje pytania o Kraków" z nadzieją, że w okresie przedwyborczym nie pozostaną bez echa.

IA pomoże w reformie Corporate Governance w UE

Instytut Allerhanda będzie współtworzył nowy plan działań legislacyjnych Unii Europejskiej na obszarze prawa spółek i corporate governance (Komunikat prasowy 23.12.2010).

"Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants"

Instytut Allerhanda poleca artykuł autorstwa dr Krzysztofa Oplustula i dr Arkadiusza Radwana pt. "Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants" poświęcony polskiemu prawu spółek. Opracowanie jest próbą dostarczenia ewolucyjnej, historycznej i komparatywnej perspektywy rozwoju tej dziedziny w Polsce oraz stanowi syntezę naszego systemu prawa spółek i corporate governance.

Opracowanie wchodzi w skład książki pt. "Private Law in Eastern Europe Autonomous Developments or Legal Transplants?" (red. Ch. Jessel-Holst, R. Kulms,  A. Trunk):

http://www.mohr.de/en/law/subject-areas/all-books/buch/private-law-in-eastern-europe.html

  

Informacja i współpraca – promowanie partycypacji finansowej pracowników w Unii Europejskiej

Dnia 13 stycznia 2011 r. w Brukseli, odbyło się spotkanie inicjujące prace nad projektem realizowanym na zlecenie Komisji Europejskiej „Informacja i współpraca – promowanie partycypacji finansowej pracowników w Unii Europejskiej 27 państw”(VP/2010/013/0084). Instytut Allerhanda znalazł się pośród członków europejskiego konsorcjum odpowiedzialnego za realizację projektu pod przewodnictwem DIESIS. Celem pierwszego spotkania było zgromadzenie szefów oraz przedstawicieli wszystkich instytucji uczestniczących. Instytut Allerhanda był reprezentowany w tym gronie przez prezesa zarządu - Dr. Arkadiusza Radwana.