Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Stworzenie pozauniwersyteckiego instytutu badawczego może znakomicie połączyć środowisko naukowe zajmujące się prawem handlowym i aktywnych naukowo przedstawicieli praktyki prawniczej (...). Imię Profesora Maurycego Allerhanda (...) łączy tradycje polskiego prawa handlowego z jego obecnością w zmieniających się formach prawnych działalności gospodarczej na forum europejskim i światowym."

prof. Wojciech KatnerSekcja Własności Intelektualnej formułuje uwagi dotyczące praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

14 października Sekcja Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda sformułowała na wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwagi dotyczące Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, w części dotyczącej bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego rynku dla twórców i prasy oraz w części dotyczącej korzystania z treści chronionych prawem autorskim dla celów badań naukowych lub edukacyjnych. Autorami poszczególnych części są Pani Mecenas Joanna Matczuk, Pani Doktor Iga Bałos i Pan Doktor Grzegorz Pacek.

Instytut Allerhanda rusza z projektem Innowacja PL + US

Dzisiaj w siedzibie Małopolskiego Centrum Przedsiębiorczości, mec. Bartosz Groele – Wiceprezes Instytutu Allerhanda oraz Rafał Solecki – Dyrektor MCP, podpisali umowę o dofinansowanie projektu Innowacja PL+USProjekt realizowany przez Instytut, którego celem jest wsparcie Małych i Średnich Przedsiębiorstw z terenu Małopolski w promocji na rynku amerykańskim współfinansowany jest w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Małopolskiego na lata 2014-2020 – Poddziałanie: Promocja gospodarcza Małopolski. 

Czytaj więcej...

Praca w instytucie Allerhanda

Już wkrótce Instytut Allerhanda rusza z nowym projektem! W związku z tym poszukujemy osób na stanowiska Prawnika Wewnętrznego oraz Specjalisty(-ki) ds. PR i Marketingu.

Szczegółowe informacje w zakładce Dołącz do nas

 

Konferencja "Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska w grafikach Artura Szyka"

Ruszamy z projektem "Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska w grafikach Artura Szyka", który realizowany jest przez Instytut Allerhanda wraz ze Stradomskim Centrum Dialogu, we współpracy z Narodowym Bankiem Polskim.

Już dziś serdecznie zapraszamy na platformę internetową! Została ona poświęcona roli mniejszości żydowskiej w kształtowaniu się polskiej myśli ekonomicznej.

Merytorycznym opracowaniem treści znajdujących się na platformie zajęli się eksperci: prof. dr hab. n. med. Aleksander Skotnicki oraz prof. Adam Redzik.

Jeżeli chcecie dowiedzieć się więcej o wpływie działalności Polaków wyznania mojżeszowego na kształt obecnie funkcjonujących instytucji finansowych - nie możecie tego przegapić!

Wydarzenie patronatem honorowym objęli: Marszałek Województwa Małopolskiego - Jacek Krupa, Prezydent Miasta Krakowa - Jacek Majchrowski oraz Muzeum Narodowe w Krakowie.