Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam RedzikAllerhand Advocacy zyskuje nowych partnerów!

Projekt Allerhand Advoacay: prawo w interesie publicznym zyskał partnera strategicznego! Z wielką przyjemnością informujemy, że Projekt wspiera Kancelaria KKPW: Adwokaci Kaczor Klimczyk Pucher Wypiór. Partycypacja kancelarii w Projekcie, to wsparcie finansowe w postaci ufundowania stypendiów dla najbardziej zaangażowanych adeptów, wspieranie koordynacji Projektu, jak również konsultacje merytoryczne, uczestnictwo w dyskusji nad diagnozowanymi problemami i poszukiwanie optymalnych rozwiązań. Ponadto,  Rada Programowa projektu Allerhand Advocacy: prawo w interesie publicznym zyskała kolejnego członka. W projekt zaangażował się partner biznesowy Wonga.pl.  W imieniu własnym i wszystkich zaangażowanych w Projekt serdecznie dziękujemy!

           

Czytaj więcej...

Konferencja "Praworządność niejedno ma imię, czyli rządy prawa nade mną."

Serdecznie zapraszamy na Konferencję "Praworządność niejedno ma imię, czyli prawa nade mną" otwierającą drugą edycję projektu Allerhand Advocacy: Prawo w interesie publicznym, która odbędzie się 6 października 2016r. o godz. 16:30 w siedzibie Instytutu Allerhanda.

List organizacji obywatelskich do sędziów w związku z Nadzwyczajnym Kongresem Sędziów Polskich

Dnia 3 września 2016 w Warszawie odbył się Nadzwyczajny Kongres Sędziów Polskich. Z tej okazji grupa organizacji obywatelskich wystosowała do sędziów list. Wśród sygnatariuszy listu jest Instytut Allerhanda. Instytut wyraża jednak przekonanie o potrzebie daleko idącej reformy sądownictwa. Powinna się ona jednak odbywać w atmosferze poszanowania praworządności.

Czytaj więcej...

Nowe pozycje w bibliotece Instytutu Allerhanda

Serdecznie dziękujemy naszej Stażystce Zuzannie Bobowiec Lewińskiej za kolejną cegiełkę dla rozbudowy biblioteki Instytutu Allerhanda! Dzięki życzliwości Pani Zuzanny, w naszej bibliotece znaleźć Państwo mogą następujące pozycje dotyczące brytyjskiego prawa umów:

  • J. O'Sullivan, J. Hilliard “The Law of Contract”
  • E. McKendrick “Contract law”
  • J. Poole “Contract law”
  • M. Chen-Wishart “Contract law”