Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Instytut Allerhanda to nawiązanie do najlepszych polskich tradycji prawniczych. W zjednoczonej Europie powinniśmy czerpać jak najwięcej z naszego bogatego dorobku prawniczego. Właśnie dlatego, by lepiej i skuteczniej włączyć się do tworzenia wspólnej europejskiej przestrzeni prawnej. Jeżeli ten zamysł się powiedzie, to będzie to prawdziwy sukces Instytutu Allerhanda."

prof. Marek SafjanSprawozdanie z 19th European Corporate Governance Conference

W dniu 27 października w Bratysławie odbyła się 19th European Corporate Governance Conference, zorganizowana przez Słowacką Prezydencję Unii Europejskiej pod auspicjami Prezydenta Słowacji, wspólnie z Ministerstwem Sprawiedliwości i Ministerstwem Finansów oraz Central European Corporate Governance Association. Warto wspomnieć, że w czasie Polskiej Prezydencji w drugiej połowie 2011 r. odbyła się w Warszawie jedenasta konferencja z tego cyklu.

W bratysławskiej konferencji udział wzięło około 250 uczestników z całej Europy, a wśród nich jedyny uczestnik z Polski, dr Krzysztof Grabowski, reprezentujący Instytut Allerhanda. 

dr Krzysztof Grabowski, Instytut Allerhanda

Czytaj więcej...

Rule of law w perspektywie porównawczej

Z przyjemnością publikujemy prezentację dr Wojciecha Rogowskiego pt. „Rule of law w perspektywie porównawczej”. Informacje w niej zawarte prezentowane były w Instytucie Allerhanda podczas konferencji dotyczącej praworządności w Polsce. Spotkanie zorganizowane było w ramach programu Allerhand Advocacy.

prezentacja

 

Już dziś konferencja: Prawo, pieniądz i mniejszość żydowska w grafikach Artura Szyka

Gorąco zapraszamy na dzisiejszą PRELEKCJĘ połączoną z dyskusją na temat PRAWA, PIENIĄDZA I MNIEJSZOŚCI ŻYDOWSKIEJ W GRAFIKACH ARTURA SZYKA, która rozpocznie się 20 października o godzinie 16:00 w siedzibie Stradomskiego Centrum Dialogu przy ul. Stradomskiej 11 w Krakowie!

Konferencja jest częścią projektu mającego na celu podniesienie świadomości Polaków odnośnie genezy i procesu formowania się współczesnych instytucji finansowych oraz wkładu mniejszości żydowskiej w tworzenie polskiej kultury finansowej. 

Podczas konferencji wystąpią:

  • Dr LESZEK ALLERHAND– Wnuk prof. Maurycego Allerhanda
  • Prof. ADAM REDZIK – Profesor Uniwersytetu Warszawskiego
  • Dr WOJCIECH ROGOWSKI - Wiceprezes Instytutu Allerhanda, ekonomista
  • Prof. ALEKSANDER SKOTNICKI– Prezes Stradomskiego Centrum Dialogu

Zachęcamy do zapoznania się z agendą wydarzeniaoraz stroną projektu

Sekcja Własności Intelektualnej formułuje uwagi dotyczące praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym

14 października Sekcja Własności Intelektualnej Instytutu Allerhanda sformułowała na wniosek Ministerstwa Kultury i Dziedzictwa Narodowego uwagi dotyczące Dyrektywy Parlamentu Europejskiego i Rady w sprawie praw autorskich na jednolitym rynku cyfrowym, w części dotyczącej bardziej sprawiedliwego i zrównoważonego rynku dla twórców i prasy oraz w części dotyczącej korzystania z treści chronionych prawem autorskim dla celów badań naukowych lub edukacyjnych. Autorami poszczególnych części są Pani Mecenas Joanna Matczuk, Pani Doktor Iga Bałos i Pan Doktor Grzegorz Pacek.