Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

"Instytut Allerhanda, opatrzony nazwiskiem znakomitego, przedwojennego adwokata i naukowca, dzięki skupieniu w nim przedstawicieli zarówno teorii jak i praktyki prawa, ma szansę stania się niezależnym centrum opiniodawczym - niezwykle istotnym w procesie europeizacji polskiego prawa oraz rozszerzania metod i form działania na wspólnym, europejskim rynku".

adw. Joanna Agacka - Indecka, Prezes NRA

FinReg 2021 Kongres Regulacji Rynków Finansowych - Regulacje wzmacniające konkurencyjność gospodarki DIALOG

Zapraszamy do udziału w pierwszym po szczycie pandemii polskim Kongresie Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2021. Spotykamy się już 13 października br. o godz. 9:00 na parkiecie Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Kongresy FinReg Instytutu Allerhanda już blisko dekadę są ważnym miejscem wymiany myśli i poszukiwania najlepszych regulacji dla stabilności finansowej w Polsce i w Unii Europejskiej. Podobnie jak w latach minionych problematykę sesji policy oriented  FinReg 2021 ogniskujemy na najważniejszych problemach współczesnych finansów, gdzie przepisy prawne odgrywają szczególna rolę. Zapraszamy do dyskusji o regulacjach funduszy inwestycyjnych (system opłat za zarządzanie aktywami, ETFs, itp.), odpowiedź rynków finansowych na transformację klimatyczną (green finance), problemie transakcji nieautoryzowanych, zmianie benchmarku w umowach kredytowych, regulacji rynku kryptoaktywów i dylematach kryptowalut, nadzorze przezornościowym sektora bankowego – praktyce nowych instrumentów (resolution) oraz na nowych technologiach dla nadzoru finansowego (supervision technology). 
Dzięki udziałowi w obradach licznego grona prawników, ekspertów instytucji nadzoru oraz podmiotów rynku finansowego aktualne problemy rynków finansowych można poznać z wielu stron i poszukiwać optymalnych rozwiązań. Tradycyjnie Kongres otworzą Prezes Giełdy dr Marek Dietl oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego prof. Jacek Jastrzębski. Refleksją o wpływie regulacji finansowych na konkurencyjność  gospodarek podziela  się w trakcie wykładu specjalnego prof. Mariusz Golecki z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dyr. Artur Radziwiłł z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Mamy nadzieję, że wieczorem na nowo policzymy się na  bankiecie w plenerach  jesiennej Warszawy, gdzie wzniesiemy toast z okazji Jubileuszu 30 lat Kancelarii Prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. 
 
Rejestracja: 

 

Powrót na stronę główną.

 

#tyteż Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Zostało mniej niz 100 dni do wdrożenia przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów do polskiego porządku prawnego. Warto przypomnieć cel dyrektywy i przewidzieć zmiany, które ze sobą przyniesie. Zadaniem dyrektywy jest:

  • ustanowienie minimalnych standardów skutecznej ochrony prawnej dla sygnalistów, standardów wspólnych dla wszystkich krajów Unii;
  • poprawa przestrzegania prawa unijnego oraz polityk unijnych w określonych obszarach;
  • wsparcie pracodawców w budowaniu etycznej kultury organizacyjnej;
  • zachęcenie pracowników do raportowania nieprawidłowości.

Więcej szczegółów o oddziaływaniu dyrektywy:  www.tytez.pl

 

Powrót na stronę główną.

 

Webinarium DIALOG: Problemy związane z zapewnianiem konkurencyjności polskiego prawa podatkowego

Wydarzenie ONLINE, zapraszamy 19 lipca 2021 r., od godz. 18.00

Zapraszamy na kolejne seminarium Instytutu Allerhanda. Tym razem poświęcone aktualnym problemom związanym z zapewnianiem konkurencyjności polskiego prawa podatkowego. Autorki wykorzystają praktyczne przykłady - ulga B+R, CIT estoński, opodatkowania spółek komandytowych, MDR, WHT, limitowania kosztów usług. Gorąco zapraszamy, tym razem jeszcze w formie webinarium: 19 lipca o godzinie 18:00.

 

Powrót na stronę główną.