Kurier Allerhanda

Adres e-mail:


O Instytucie

„Okres powojenny nie sprzyjał docenieniu polskiej myśli prawniczej międzywojnia i dzieła kodyfikacji prawa, jakie wówczas nastąpiło. (...) Jednym z najwybitniejszych jurystów-kodyfikatorów był Maurycy Allerhand, profesor najsilniejszego ówczesnego polskiego naukowego ośrodka prawniczego, Uniwersytetu Jana Kazimierza we Lwowie. (...) Jest bez wątpienia bardzo dobrym patronem dla instytutu zaawansowanych studiów prawnych”.

dr Adam Redzik

FinReg 2021 Kongres Regulacji Rynków Finansowych - Regulacje wzmacniające konkurencyjność gospodarki DIALOG

Zapraszamy do udziału w pierwszym po szczycie pandemii polskim Kongresie Regulacji Rynków Finansowych FinReg 2021. Spotykamy się już 13 października br. o godz. 9:00 na parkiecie Sali notowań Giełdy Papierów Wartościowych. Kongresy FinReg Instytutu Allerhanda już blisko dekadę są ważnym miejscem wymiany myśli i poszukiwania najlepszych regulacji dla stabilności finansowej w Polsce i w Unii Europejskiej. Podobnie jak w latach minionych problematykę sesji policy oriented  FinReg 2021 ogniskujemy na najważniejszych problemach współczesnych finansów, gdzie przepisy prawne odgrywają szczególna rolę. Zapraszamy do dyskusji o regulacjach funduszy inwestycyjnych (system opłat za zarządzanie aktywami, ETFs, itp.), odpowiedź rynków finansowych na transformację klimatyczną (green finance), problemie transakcji nieautoryzowanych, zmianie benchmarku w umowach kredytowych, regulacji rynku kryptoaktywów i dylematach kryptowalut, nadzorze przezornościowym sektora bankowego – praktyce nowych instrumentów (resolution) oraz na nowych technologiach dla nadzoru finansowego (supervision technology). 
Dzięki udziałowi w obradach licznego grona prawników, ekspertów instytucji nadzoru oraz podmiotów rynku finansowego aktualne problemy rynków finansowych można poznać z wielu stron i poszukiwać optymalnych rozwiązań. Tradycyjnie Kongres otworzą Prezes Giełdy dr Marek Dietl oraz Przewodniczący Komisji Nadzoru Finansowego prof. Jacek Jastrzębski. Refleksją o wpływie regulacji finansowych na konkurencyjność  gospodarek podziela  się w trakcie wykładu specjalnego prof. Mariusz Golecki z Uniwersytetu Łódzkiego oraz dyr. Artur Radziwiłł z Europejskiego Banku Odbudowy i Rozwoju. Mamy nadzieję, że wieczorem na nowo policzymy się na  bankiecie w plenerach  jesiennej Warszawy, gdzie wzniesiemy toast z okazji Jubileuszu 30 lat Kancelarii Prawnej Sołtysiński Kawecki & Szlęzak. 
 
Rejestracja: 

 

Powrót na stronę główną.

 

#tyteż Dyrektywa o ochronie sygnalistów

Zostało mniej niz 100 dni do wdrożenia przepisów dyrektywy o ochronie sygnalistów do polskiego porządku prawnego. Warto przypomnieć cel dyrektywy i przewidzieć zmiany, które ze sobą przyniesie. Zadaniem dyrektywy jest:

  • ustanowienie minimalnych standardów skutecznej ochrony prawnej dla sygnalistów, standardów wspólnych dla wszystkich krajów Unii;
  • poprawa przestrzegania prawa unijnego oraz polityk unijnych w określonych obszarach;
  • wsparcie pracodawców w budowaniu etycznej kultury organizacyjnej;
  • zachęcenie pracowników do raportowania nieprawidłowości.

Więcej szczegółów o oddziaływaniu dyrektywy:  www.tytez.pl

 

Powrót na stronę główną.

 

Webinarium DIALOG: Problemy związane z zapewnianiem konkurencyjności polskiego prawa podatkowego

Wydarzenie ONLINE, zapraszamy 19 lipca 2021 r., od godz. 18.00

Zapraszamy na kolejne seminarium Instytutu Allerhanda. Tym razem poświęcone aktualnym problemom związanym z zapewnianiem konkurencyjności polskiego prawa podatkowego. Autorki wykorzystają praktyczne przykłady - ulga B+R, CIT estoński, opodatkowania spółek komandytowych, MDR, WHT, limitowania kosztów usług. Gorąco zapraszamy, tym razem jeszcze w formie webinarium: 19 lipca o godzinie 18:00.

 

Powrót na stronę główną.