Allerhand Working Papers Series

Allerhand Working Papers Series aims to quick publication of original research results and analysis of law and economics. The published work will not pass procedures normally used in other publications of Allerhand Institute, that means independent and anonymous review. By publishing Working Papers Allerhand Institute contributes to the unrestricted, rapid exchange of ideas and intellectual discussion of research results in order to obtain comments and remarks that are used finalization of the text for the full / final publication. Content presented in the articles are the opinion and responsibility of the authors and not the position of the Allerhand Institute.

AWP 26/2018, R. Rzeszutko, Pozycja niezależnych członków rady nadzorczej w otoczeniu prawnym polskich spółek publicznych – diagnoza stanu sprzed nowelizacji ustawy o biegłych rewidentach z 2017 r., ISBN 978-83-63515-39-3 

AWP 25/2018, I.D. Książek, Podmiotowy i przedmiotowy zakres obowiązku rozliczania instrumentów pochodnych OTC przez centralnego kontrahenta, ISBN 978-83-63515-38-6

AWP 24/2018, A. Radwan, Reforma polskiego prawa spółek „w działaniu” – o potrzebie utworzenia wyspecjalizowanych sądów korporacyjnych, ISBN 978-83-63515-37-9

AWP 23/2017, J. Dybiński, The notion of a consumer in the EU and Polish capital market laws, ISBN 978-83-63515-34-8

AWP 22/2017, H.-B.Schäfer, A. Radwan, Advocatus populi and advocatus diaboli– on law, arguments and strategies in Brexit negotiations, ISBN 978-83-63515-23-4

AWP 21/2017, K. Grabowski, Ewolucja regulacji wezwań oraz obowiązków notyfikacyjnych na polskim rynku kapitałowym, ISBN 978-83-63515-29-4

AWP 20/2017, A.Mucha, New chapter in the corporate mobility in Europe – some remarks on the Polish Supreme Court request for a preliminary ruling on the outbound limited company seat transfer in the case C-106/16 Polbud-Wykonawstwo, ISBN 978-83-63515-27-0

AWP 19/2017, A.Mucha, Piercing the corporate veil doctrine under English Company Law after Prest v Petrodel decision, ISBN 978-83-63515-26-3

AWP 18/2016, W. Rogowski, Próba oceny skutków poprawy standardów pomocy społecznej w PolsceISBN 978-83-63515-22-5

AWP 17/2016, H.-B.Schäfer, A. Radwan, Brexit Poker – wer hat die besseren Karten in den Austrittsverhandlungen nach Art. 50 EUV?ISBN 978-83-63515-21-8 

AWP 16/2016, H.-B.Schäfer, A. Radwan, Brexit poker – czyli o tym, kto ma lepsze karty w negocjacjach ustąpieniowych (art. 50 TUE), ISBN 978-83-63515-28-7

AWP 15/2016 A. Mucha, "Dobre Praktyki Spółek Notowanych na GPW 2016 – kontynuacja czy rewolucja?", ISBN 978-83-63515-27-0

AWP 14/2016 A. Radwan, "Lange Tradition und kurzes Gedächtnis des polnischen Konstitutionalismus – ein Beitrag zum Verständnis der Verfassungskrise von 2015-16", ISBN 978-83-63515-26-3

AWP 13/2016 A. Radwan, "Chess-boxing around the rule of law –Polish constitutionalism at trial", ISBN 978-83-63515-23-2

AWP 12/2015, M. Porzycki, A. Rachwał , "Consumer Insolvency Proceedings in Poland"ISBN 978-83-63515-22-5

AWP 11/2014 Ł. Gorywoda, "Arbitraż inwestycyjny a prawa człowieka", ISBN 978-83-63515-12-6

AWP 10/2014 T. Regucki, M. Stępniewska-Janowska, J. Zygucki, "Warunkowe podwyższenie kapitału zakładowego w spółkach giełdowych. Analiza empiryczna", ISBN 978-83-63515-11-9

AWP 9/2012 D. Sobczyński, "Reforma systemu legislacji w Polsce", ISBN 978-83-63515-03-4

AWP 8/2012 T. Regucki "Uprzywilejowanie akcji co do głosu w spółkach publicznych", ISBN 978-83-63515-02-7

AWP 7/2012 A. Radwan, T. Regucki "The Possibilities for and Barriers to Sustainable Companies in Polish Company Law", ISBN 978-83-63515-01-0

AWP 6/2011 W. Rogowski "System bankowy Turcji, kraju grupy G20.", ISBN 978-83-931222-6-4

AWP 5/2011 K.R. Kopka "Board of Directors in Hostile Takeover Defence – Towards Managerial Passivity?", ISBN 978-83-931222-4-0

AWP 4/2011 M. Bobrzyński, K. Oplustil "Formation of the European Private Company (SPE) in the light of the CEE Company Law", ISBN 978-83-931222-3-3

AWP 3/2011 M. Ożóg "IP rights and know-how as in-kind contributions", ISBN 978-83-931222-5-7

AWP 2/2010 K. Oplustil, A. Radwan, "Comparative View on Company Law in Poland: Between Autonomous Development and Legal Transplants", ISBN 978-83-931222-7-1

AWP 1/2010 A.Świderski "Pochodne oraz strukturyzowane instrumenty finansowe - „sprawcy” czy „ofiary” kryzysu finansowego? Zarys wybranych problemów związanych z regulacjami prawnymi", ISBN 978-83-931222-8-8